Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Escola d'Educació d'Adults de FUNDARPAL

Escuela de Educación de Adultos de FUNDARPAL (Palacagüina 2006) Nicaragua - Projecte Consolidat

OBJECTIU: Ampliar la cobertura educativa de Palacagüina, estimulant a la població estudiantil, facilitant-los l'accés al sistema educatiu reglat. Tenir cura i donar manteniment als materials i mobiliari adquirits mitjançant els projectes solidaris.
SOL·LICITANT: Gabriel Alcalde Gurt - professor FL
CONTACTE: SOARPAL (Arbúcies)
CORREU   ELECTRÒNIC: soarpal@hotmail.com
CONTRAPART: FUNDARPAL - Fundación Arbúcies-Palacagüina
UBICACIÓ: Arbúcies
FINANÇAMENT  UdG: Projecte 1.343.26€