Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Estudi de l'impacte dels residus sòlids - Perú

Estudi de l’impacte dels residus sòlids urbans dels poble de Huacarpay (Perú) - Projecte Iniciació

OBJECTIU: Aquest projecte es basa en la realització d’un estudi teòric sobre l’impacte dels residus sòlids urbans; en concret, dels generats al Districte de Lucre, al sud de Perú.
SOL·LICITANT: Anna Faro Llena – Estudiants CCAA
CONTACTE: Anna Faro Llena
CORREU   ELECTRÒNIC:  a_faro_llena@hotmail.com
CONTRAPART: Asociación Ecosistemas Andinos
UBICACIÓ: Departamento de Cusco - Perú
FINANÇAMENT  UdG: Mobilitat: 2.100€  (4 estudiants - Ciències Ambientals)