Mobilitat i intercanvi

Presentació

Contacte

Oficina de Relacions Exteriors
Mòdul 20
Campus Montilivi
17003 Girona


Outgoing
Anna Critg
Tel. 972 418 705

outgoing.ore@udg.edu

 

Incoming
Raquel Solà
Tel. 972 418 028

incoming.ore@udg.edu

 

Erasmus+ Traineeships

Erasmus+ STA i STT
Isabel Costa
Tel. 972 418 340

placements.ore@udg.edu

 

Horari d'atenció al públic:

Dill - Div: 9:30-13:30

Dts: 15:30-16:45

Juliol i Agost només matins

Presentació

mapamundi

 

 

Una de les principals característiques de l’ensenyament universitari actual és la importància que es dóna al vessant internacional, que ha d’arribar a tots els estaments de la comunitat universitària: Estudiants, PDI i PAS. Això és possible gràcies a les relacions institucionals que s’estableixen i regulen per mitjà de convenis i als programes de mobilitat i d’intercanvi, així com també als programes de beques i ajuts específics existents per donar suport a aquesta activitat (que inclouen també ajuts per a persones amb necessitats especials), ja sigui per a VENIR A LA UdG (informació disponible només en espanyol i en anglès) o per si VOLS MARXAR (informació disponible només en català). 

 

A la Universitat de Girona, tots aquests elements es gestionen des de l’Oficina de Relacions Exteriors (ORE). L’ORE és el servei administratiu de la Universitat que té cura de programes tan coneguts com ERASMUS o SICUE que cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Per extensió, és també la unitat administrativa que es responsabilitza de l’Acollida dels participants en aquests programes provinents d’altres universitats. La cap de l'Oficina és, a més, la responsable de l’allotjament a la UdG que, tot i formar part de l'acollida dels estudiants, és un servei externalitzat.

Notícies

Avaluació convocatòria pública 2017 dels ajuts complementaris per a la mobilitat d'investigadors de la UdG (MOB2017) i de la Beca Iberoamérica Santander Investigación
S'ha publicat la proposta provisional d'avaluació de les beques MOB2017 i de la Beca Iberoamérica Santander Investigación aprovada per la Comissió delegada de Recerca, Transferència i Doctorat en la sessió 4/2017 del 18 de maig de 2017.
19/05/2017
Diligència per fer pública la llista definitiva de sol·licituds admeses i no admeses a la convocatòria d'ajuts complementaris per a la mobilitat d'investigadors de la UdG (MOB17)
S'ha publicat la llista definitiva de sol·licituds admeses i no admeses a la convocatòria d'ajuts complementaris per a la mobilitat d'investigadors de la UdG (MOB17)
05/05/2017
Diligència per fer pública la llista provisional de sol·licituds admeses i no admeses a la convocatòria d'ajuts complementaris per a la mobilitat d'investigadors de la UdG (MOB17)
S'ha publicat la llista provisional de sol·licituds admeses i no admeses a la convocatòria d'ajuts complementaris per a la mobilitat d'investigadors de la UdG (MOB17)
25/04/2017
S'ha publicat la resolució del Vicerector de Política Internacional de data 21 d'abril de 2017 d'atorgament i denegació definitiva de places SICUE per el curs 2017-2018.
S'ha publicat la resolució del Vicerector de Política Internacional de data 21 d'abril de 2017 d'atorgament i denegació definitiva de places SICUE per el curs 2017-2018.
21/04/2017
Convocatòria de beques Grado. Santander Universidades per als estudiants Prometeu del curs 2017-2018
S'ha publicat la resolució de la convocatoria de les beques Grado. Santander Universidades pels estudiants Prometeu del curs 2017-2018.
04/04/2017