Escola Politècnica Superior

Campus Agroalimentari de Girona

Campus Agroalimentari

El Campus Agroalimentari de Girona va ser creat per la Universitat de Girona, la Diputació de Girona (Semega), la Fundació Mas Badia, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (Escola de Capacitació Agrària de l’Empordà) i l’Institut de Recerca i tecnologia Agroalimentàries (IRTA), amb l’objectiu fonamental de col·laborar en tots els temes d’interès comú i de coordinar les activitats de docència i recerca en temes agraris i alimentaris de totes aquestes institucions.

En el marc del Campus Agroalimentari de Girona, s’imparteix docència, la qual comprèn des dels cicles formatius de grau mitjà a l’escola de Capacitació Agrària de l’Empordà, dependent del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, fins als estudis universitaris de primer, segon i tercer cicle de la Universitat de Girona.

La investigació que porten a terme els diversos grups de recerca de les institucions que conformen el Campus s’estructura al voltant de temes agraris i alimentaris, tant des del punt de vista de la recerca bàsica com de desenvolupament tecnològic. Això permet, d’una banda, la transferència i l’aplicació dels resultats que s’obtenen i l’assistència tècnica a les empreses del sector, les quals poden també accedir als serveis tècnics i a la infraestructura del Campus i, d’altra banda, també permet l’assessorament i la formació especialitzada de tots aquells professionals que treballen en l’àmbit agroalimentari.