Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Els acolliments familiars

Els acolliments familiars

 

Actualment s’està duent a terme la recerca Els acolliments en família aliena: factors de benestar i factors de ruptura, finançada per l’Obra Social “la Caixa” a partir d’un conveni amb Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA).

 

L’objectiu de la recerca és valorar el funcionament dels acolliments en família aliena i fer propostes de millora pensant en el benestar dels infants i adolescents.

 

Concretament, es vol a) disposar d’una aproximació a la realitat dels serveis d’acolliment per tal d’analitzar els processos de presa de decisions des de l’inici del procés fins al tancament de l’acolliment, i identificar els factors que contribueixen a la ruptura de l’acolliment, com també els casos de retorn al nucli familiar, i de permanència amb els acollidors, i b) identificar elements rellevants tant en la comprensió com en la intervenció en els serveis per tal de valorar el benestar dels infants i adolescents al llarg del procés d’acollida.

 

Així, la població de referència de la recerca són tots els infants i adolescents en acolliment en família aliena de Catalunya i per tant es contempla la participació directa de totes les entitats ICIF (Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar) amb les quals l’ICAA hi té conveni en temes d’acolliment. I es preveu que hi participin tant els professionals de les ICIF i de l’ICAA, com els propis infants i adolescents i els seus acollidors, així com joves extutelats que hi hagin estat acollits de petits.

 

S’utilitzarà una metodologia mixta amb obtenció de dades qualitatives (entrevistes i grups de discussió) i dades quantitatives (qüestionaris) contemplant la perspectiva dels diferents agents implicats, és a dir, els professionals, les famílies i els infants i adolescents.

 

 


També en l’àmbit dels acolliments familiars s’està duent a terme l’estudi Cap a on anem amb els acolliments? Propostes des de la recerca aplicada, desenvolupat a partir d’un conveni de recerca amb Intress, entitat gestora d’acolliments familiars a Barcelona, Lleida i Mallorca.

 

En el marc d’aquest conveni, a més, s’ha aconseguit la incorporació d’un Becari de Transferència i Innovació de la UdG (BTI2017), que es vincularà a la recerca sobre acolliments familiars de gener a juliol de 2018.

 

Per més informació: Tríptic