Escola Politècnica Superior

Sol·licitar trasllat d'expedient a l'EPS

Sol·licitar trasllat d'expedient

 


 Els estudiants que vulguin sol·licitar Trasllat d'expedient el curs 2017/2018 a l'Escola Politècnica Superior poden demanar-ho via:

 Trasllat d'expedient d'estudis amb un mínim de 30 crèdits reconeguts      (estudis iniciats a l'UdG o resta d'Universitats Espanyoles)                                                 

 
  Requisits:
Poder reconèixer 30 crèdits al nou estudi                                               
  Número de places: Aqui podeu consultar l'oferta de places

  Període de sol·licituds: Del 15 al 29 d'abril de 2017

  Documentació que cal presentar:Imprès de sol·licitud

  Cal presentar la documentació a: Registre de la UdG (Edifici CIAE o Edifici Les Àligues)

  Adjudicació: En cas que el nombre de sol·licituds d'admisió  que hagin superat el requeriment del mínim de 30 crèdits sigui superior al nombre de places disponibles, s'aplicaran els criteris que determina la normativa vigent, sobre la baremació dels expedients

  Resolució: 31 de maig de 2017

  Matrícula: 13 de juliol de 2017 a les 10h

  Lloc: Secretaria acadèmica EPS

 Llista d'estudiants admesos i exclosos

  Normativa

  Trasllat d'expedient d'estudis amb un mínim de 30 crèdits reconeguts

 (estudis iniciats a l'estranger)
  
  Requisits:
 Poder reconèixer 30 crèdits al nou estudi                                                   
  Número de places: Aqui podeu consultar l'oferta de places

  Període de sol·licituds: Del 15 al 29 d'abril de 2017

  Documentació que cal presentar: Imprès de sol·licitud

  Cal presentar la documentació a: Registre de la UdG (Edifici CIAE o Edifici Les Àligues)

  Adjudicació: En cas que el nombre de sol·licituds d'admisió  que hagin superat el requeriment del mínim de 30 crèdits sigui superior al nombre de places disponibles, s'aplicaran els criteris que determina la normativa vigent, sobre la baremació dels expedients

  Resolució: 31 de maig de 2017

  Matrícula: 13 de juliol de 2017 a les 10h

  Lloc: Secretaria acadèmica EPS

  Llista d'estudiants admesos i exclosos

  Normativa

 Trasllat d'expedient d'estudis afins (entre els graus de l'EPS)  
  Requisits:
 Poder reconèixer 30 crèdits al nou estudi                      
                         
  Número de places: Aqui podeu consultar l'oferta de places

  Període de sol·licituds: Del 15 al 30 de juny de 2017

  Documentació que cal presentar: Imprès de sol·licitud

  Cal presentar la documentació a: Registre de la UdG (Edifici CIAE o Edifici Les Àligues)

 Adjudicació: En cas que el nombre de sol·licituds d'admisió  que hagin superat el requeriment del mínim de 30 crèdits sigui superior al nombre de places disponibles, s'aplicaran els criteris que determina la normativa vigent, sobre la baremació dels expedients
 
  Resolució: 07 de juliol de 2017

  Matrícula: 13 de juliol de 2017 a les 10h

  Lloc: Secretaria acadèmica EPS

  Llista d'estudiants admesos i exclosos

  Normativa

 Preinscripció universitària
 Per preinscripció universitària "Via 7" "Via 8", mitjançant la nota de tall a l'estudi demanat.


 Període de sol·licituds: Consultar dades per al curs 2017/18 a l'oficina d'accés de la Universtat de Girona (Edifici CIAE) - Accés a graus  (972 419854  --  acces@udg.edu)