HPMediterranean

Comunicacions

Contacte

Càtedra de Promoció de la Salut 

Tel. 972 414 729

hpmediterranean@udg.edu

 

 

   Amb la col·laboració de:

 

Comunicacions

Idioma
Els resums es poden presentar en català, castellà o anglès.
Data límit

AMPLIEM EL TERMINI : El termini de presentació dels resums de les comunicacions finalitza el dia 9 de juny de 2017.

Temàtica

Les comunicacions han de respondre a un dels següents temes del simposi:

  • Objectius de Desenvolupament Sostenible. Singularització a la mediterrània.
  • Benestar. El nou motor de la promoció de la salut.
  • Ciutats saludables. Entorns de construcció de la salut.
  • Alfabetització per a la salut. Redefinint el concepte més enllà de la informació.
Format d'entrega

L'extensió màxima del resum de la comunicació serà de 350 paraules.
El format del resum ha de seguir els següents apartats:

Introducció - màx. 80 paraules
Mètodes - màx. 80 paraules
Resultats - màx. 80 paraules
Conclusions - màx. 80 paraules

Els resums no poden contenir imatges, taules o gràfics.
Els resums s’enviaran al correu electrònic hpmediterranean@udg.edu

Acceptació

La informació sobre l'acceptació dels treballs s'enviarà a partir del 12 de juny de 2017.
L'acceptació definitiva requereix que mínim un dels/de les autors/autores hagi formalitzat la seva inscripció al simposi.
Les comunicacions acceptades seran recopilades en una publicació amb ISBN. 

Normativa comunicacions  pdf