Repensant el patrimoni

Presentació

Contacte


Campus Patrimoni Cultural i Natural

 

Oficina dels Campus Sectorials de la UdG

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

C/ Pic de Peguera, 15

Ed. Jaume Casademont, porta B, 2n

17003 Girona

 

(+34) 972 41 95 41

 

campus.patrimoni@udg.edu

Presentació

El paisatge aporta avui al món del patrimoni una visió global i integradora en un doble sentit. Per una banda, incorpora sota una mateixa mirada tant els elements patrimonials de caràcter natural com els de caràcter cultural, en línia amb el que defensa des de l'any 2000 el Conveni Europeu del Paisatge. Per altra banda, permet entendre alguns elements patrimonials —estiguin o no catalogats— no com uns artefactes aïllats, sinó com a peces d'un conjunt, és a dir, d'un paisatge, que els dóna sentit i raó de ser. En paral·lel, avancem cap a uns conceptes de patrimoni i de paisatge més participats i plurals, amb responsabilitats compartides, en què la societat adquireix un paper cada cop més rellevant a l'hora d'atorgar el valor de patrimoni a un determinat artefacte, sigui natural o cultural. La dimensió patrimonial del paisatge, a més, proporciona informació molt rellevant per a la seva futura planificació i gestió, per al seu desenvolupament econòmic local i també com a potent via de sensibilització ciutadana.

En aquesta línia, el Campus Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat de Girona organitza el Seminari Internacional Repensant el patrimoni. Natura, cultura i paisatge, una jornada de debat i reflexió entorn al tema del patrimoni des d'una perspectiva global i integradora, que consideri al mateix nivell tant els elements patrimonials de caràcter natural com els de caràcter cultural.

El Seminari pretén ser un fòrum de debat orientat a participants acadèmics, gestors d'espais naturals i recursos patrimonials, amb la finalitat d'afavorir el diàleg entre els participants.

El Seminari comptarà amb les intervencions de professionals i acadèmics de reconegut prestigi en la matèria, procedents de diferents camps del saber i de diversos països europeus.