Biblioteca de la UdG

Correcció d'exàmens

Correcció d'exàmens

És un servei adreçat al personal docent de la UdG. Ofereix la correcció automàtica de les proves tipus test, que utilitzen els fulls de resposta homologats. 

Cal tenir en compte que:

 •  Aquests fulls porten a dalt, a la dreta, la referència MOD. 2011.
 • Si no teniu aquest model de full, demaneu-lo a la consergeria del vostre centre.

IMPORTANT: els exàmens que no es puguin corregir de manera automàtica (marca múltiple) seran retornats sense corregir. En cap cas manipularem el contingut dels fulls.

NOVETATus adjuntem un fitxer CSV amb els resultats, perquè pugueu importar directament les notes al qualificador de Moodle de l'assignatura. També afegim un altre fitxer amb tots els alumnes que no s'han pogut identificar.

Per aconseguir això, només cal que l'alumne hagi introduït el DNI o el codi UdG. Si introdueixen el codi UdG, en comptes de la 'u' inicial cal que afegeixin un zero i després la resta del número. Això farà que s'omplin totes les caselles que hi ha destinades.

 

Tipologia de proves que es poden acollir a aquest servei

 

 • Proves de fins a 100 preguntes. Els exàmens aniran acompanyats d'un únic full de resposta. No es faran servir les opcions "TIPUS D'EXAMEN" ni "FULL NÚM." del full de resposta. Si la prova té més de 100 preguntes caldrà considerar-la com a dos exàmens diferents.
 • Totes les preguntes han de tenir una única resposta vàlida: A, B, C o D.
 • La prova només pot tenir un únic enunciat, és a dir, el full de resposta ha de servir per a tots els exàmens de la prova. Si us interessa incloure enunciats diferents caldrà separar-los com a exàmens diferents.
 • La puntuació total de la prova se us farà arribar sempre valorada sobre 10 punts. Tot i que us arribaran tots els resultats i així podreu qualificar-la com us sembli.

 

Sol·licitud de lectura

 

 1. Ompliu aquest imprès.
 2. Poseu tots els fulls de resposta dels alumnes a dins d'un sobre.
 3. Poseu en un altre sobre el full amb les respostes correctes.
 4. Lliureu els dos sobres i l'imprès a la Consergeria de la Biblioteca Montilivi (caldrà que us identifiqueu amb el DNI). Al tractar-se de dades personals no es pot utilitzar el correu intern, ni pel lliurament, ni per la recollida dels originals.
 5. La persona que us atengui, comprovarà que les dades siguin correctes. Caldrà que porteu comptats els exàmens lliurats. Se us donarà un comprovant de les dades, un cop confirmades.
 6. En el període de, com a màxim, una setmana, rebreu el resultat de la correcció per correu electrònic. També caldrà que passeu a recollir els originals per la Consergeria de la Biblioteca Montilivi. 

Davant de qualsevol dubte de procediment, podeu contactar amb nosaltres: biblioteca.montilivi@udg.edu.

 

Instruccions per omplir els fulls

 

Cal tenir en compte que mai es pot escriure, ni fer cap marca, ni doblegar, sobre les marques de posició que estan situades a la banda esquerra del full de resposta:

marques al full de resposta

Color de les marques: Només garantim que es pugui llegir les marques de color negre o blau.

 Full de solució (professor)

COLUMNA MARQUES
DNI 00000000
TIPUS D'EXAMEN En blanc
FULL NÚM. En blanc
PREGUNTES

Marqueu la resposta correcta de cada pregunta.

Full de resposta (alumnes)

És important que els hi recordeu aquestes instruccions de com omplir els fulls.

- Han d'utilitzar llapis o bolígraf blau o negre.

- Han de marcar exactament el requadre amb la resposta que considerin correcta (el full ja indica les maneres incorrectes de marcar).

- Resposta incorrecta: si s'equivoquen, cal que marquin a la fila de sota de l'errada ("ANUL."), la mateixa resposta equivocada, això l'anul·la. Després han de marcar la resposta correcta a la fila superior. Si només marquen 2 caselles de la primera fila, la màquina no entendrà quina és la resposta correcta i l'examen no es corregirà.  

Exemple:

COLUMNA MARQUES
DNI El DNI de l'alumne (si es tracta d'un altre document d'identitat amb menys números es pot anotar posant tants zeros al davant com números faltin).
T.EXAMEN En blanc
FULL En blanc
RESPOSTES lectura òtica de proves tipus test

 

Resultat de la correcció

El resultat de la correcció us arribarà per correu electrònic en un full de càlcul. 

El document que us arribarà té quatre fulls:

 

1. Configuració: es detalla la configuració programada de l'examen a través del full de petició.

      

2.  Resultats: es donen les respostes correctes relacionades amb els registres de cada alumne, amb el recull total de respostes correctes, incorrectes, en blanc i la nota resultant.

     

3.   Preguntes: es detalla el resum del resultat per cada pregunta. Ens diu quantes han estat contestades correctament, incorrectament i en blanc.

     

4. Gràfiques: es dóna un recull gràfic del conjunt de les respostes.

Un cop que rebeu el correu de resposta amb el full de càlcul adjunt, recordeu que heu de passar a recollir els sobres amb els originals, per la consergeria de la Biblioteca de Montilivi.