Jornades d'Estudiants Predoctorals

Comitè organitzador

Contacte

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb la organització a la següent adreça:


JoDoc@udg.edu

 


VI Jornades d'investigadors predoctorals
1-4/06/2020

Facultat de Medicina (Campus Centre) 

 

Organitzen:

Comitè organitzador

Camilo Alfredo Arévalo - UdG.doc


Mar Cabarrocas – UdG.doc


Gemma Díaz – UdG.doc


Prasanna Kumar - UdG.doc


Giovanna Lara – UdG.doc


David Palma - UdG.doc


Àlex Romero - UdG.doc


Anaïs Varo - UdG.doc


Miquel Solà – Director de l’Escola de Doctorat