Jornades d'Investigadors Predoctorals

Comunicacions orals

Contacte

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb la organització a la següent adreça:


JoDoc@udg.edu

 


III Jornades d'investigadors predoctorals
4-7/06/2019

Sala de Graus de la Facultat de Dret (Campus Montilivi) 

 

Organitzen:

Comunicacions orals

NORMES DE PRESENTACIÓ PER LA COMUNICACIÓ ORAL

Les presentacions orals s’agruparan en sessions temàtiques que normalment duraran 2 hores. A cada sessió temàtica es presentaran entre 6 i 8 ponències.

Les presentacions orals hauran de fer-se amb un temps màxim de 10 minuts, i es deixaran 5 minuts d’espai pel debat al final de la presentació. Es demana als ponents que s'ajustin estrictament al temps disponible pel bon desenvolupament de les jornades. El moderador o la moderadora seguirà estrictament els temps acordats.

Es requereix la utilització de power point o altres suports visuals. La llengua utilitzada durant la presentació oral pot ser el català, el castellà o l’anglès. No obstant, és obligatori l’ús de la llengua anglesa en els materials visuals utilitzats.

Els autors hauran de ser a la sala 10 minuts abans de l’inici de la sessió per així poder gravar el material a l’ordinador, verificar que funciona i tenir-lo disponible en el moment de la presentació. D’aquesta manera s’evitaran contratemps.