Jornades d'Investigadors Predoctorals

Presentació

Contacte

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb la organització a la següent adreça:


JoDoc@udg.edu

https://twitter.com/JoDoc_UdG

 


IV Jornades d'investigadors predoctorals
13-16/07/2020

Aula M5-01

Facultat de Medicina (Campus Centre) 

 

Organitzen:

 

Presentació

Des del dilluns 13 i fins al dijous 16 de juliol de 2020 se celebraran les IV Jornades d'Investigadors Predoctorals de la Universitat de Girona, organitzades per l'Escola de Doctorat i l'Associació UdG.doc, en col·laboració amb el Vicerectorat de Recerca. Es duran a terme a l'aula M5-01 de la Facultat de Medicina i d'Infermeria de la Universitat de Girona, al Campus Centre.

La celebració d'aquestes Jornades té la voluntat d'oferir un espai de formació, inercanvi de coneixement, difusió de la recerca i debat entre totes les investigadores i els investigadors en formació de la nostra universitat. 

Amb aquest propòsit, s'han programat sessions informatives, workshops sobre inserció laboral i sessions de COMUNICACIÓ ORAL sobre la recerca que estan desenvolupant els doctorands de la Universitat. 

D'altra banda, tenim previst fer un recull dels resums de les presentacions en un llibre electrònic d'abstracts amb ISBN. Això permetrà que tots els estudiants que presentin una comunicació oral ho puguin fer constar com una publicació. Cal aclarir que únicament els estudiants que facin la seva presentació de manera presencial podran constar al llibre d'abstracts.

 

Aquesta edició també es convida els estudiants de màster de la Universitat de Girona perquè puguin presentar la recerca que duen a terme en el seu Treball Final de Màster. Aquest treball podrà ser presentat en les IV Jornades d’Investigadors Predoctorals com a comunicació curta (5 minuts) pel seu autor principal.

 

Comitè organitzador