Càtedra d'Educació de l'Espectre Autista

Biblioteca

Contacte

Paco Jiménez. Correu: paco.jimenez@udg.eduMario Montero. Correu: mario.montero@udg.edu


Biblioteca

DEFINICIÓ, CONCEPTE I ETIOLOGIA DELS TEA.

>>Jiménez, Paco (2012) Reflexiones y dudas en torno a los trastornos del espectro autista y su educación. Educatio Siglo XXI, Vol. 30 nº 1 · 2012, pp. 187-214 

>>Grupo de Estudio de Trastornos del Espectro Autista (2004) Trastornos del Espectro Autista. Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Instituto de Salud Carlos II.

J.A. Muñoz-Yunta i altres (1999). Estereotipias neuroimagen.pdf. Revista de Neurología.

J.A. Muñoz-Yunta i altres (2004).Nueva propuesta de clasificación.pdf. Revista de Neurología nº 38 (Supl 1): S28-S32.

J.A. Muñoz-Yunta i altres (2001)Nuevos hallazgos funcionales en los trastornos del desarrollo. pdf.pdf. Revista de Neurología (2001); 2 (1): 193-202

VALORACIÓ DIAGNÒSTICA.

>>Hernández, J.M. et al (2005) Guía de buena práctica para la detección temprana de los trastornos del espectro autista. Revista de Neurología, 41 (4): 237-245

>>López-Ibor Aliño, Juan J. & Valdés Miyar, Manuel (dir.) (2002). DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Texto revisado. Barcelona: Masson.

A. Díez-Cuervo y otros "005). Guia de buena practica para el diagnostico de los trastornos del espectro autista.pdf. Rev. Neurol; vol 41 (5): 299-310.

 

INTERVENCIÓ I TRACTAMENT DELS TEA.

A. COMUNICACIÓ I LLENGUATGE.

J.A. Muñoz-Yunta i altres (2005). Trastornos específicos del lenguaje.pdf. Revista de Neurología, 40 (Supl 1): S115-S119.

>>Fuentes-Biggi J. et al (2006) Guía de buena práctica para el tratamiento de los trastornos del espectro autista. Revista de Neurología, 43 (7): 425-4385.

B. COGNICIÓ.

Terapia cognitiva a través de nuevas tecnologías.doc

C. SOCIALITZACIÓ.

MÚSICA.

RECERCA EN TEA.

>>Belinchon-Carmona M. et al (2005) Guía de buena práctica para la investigación de los trastornos del espectro autista. Revista de Neurología, 41 (6): 371-377.

 

 

Llibres

 

 

 

PENSAR CON IMÁGENES: MI VIDA CON EL AUTISMO 

Pensar con imágenes: Mi vida con el autismo

Per a la majoria de nosaltres, serà difícil imaginar el que és desitjar ser abraçat i, però, sentir tot contacte com una agressió, sentir les suaus ones que trenquen en una platja com un soroll espantós, Per als autistes, però, aquesta és la seva relació amb el món. ¿No ens semblarà llavors fins i tot més sorprenent que una dona autista arribi a forjar una carrera brillant en la indústria ramadera i que les seves innovadores instal.lacions hagin estat adoptades en granges i centrals càrnies de múltiples països del món? Combinant autobiografia i divulgació, Temple Grandin buida en Pensar amb imatges els misteris de l'autisme, comptant des de dins el seu origen i tractament, les seves formes de pensar i de sentir, la frustració associada a les seves limitacions però també la manera d'aprofitar i convertir-les en avantatges.

 

AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER 

Autismo y Síndrome de Asperger. Simon Baron-Cohen 

Simon Baron-Cohen resumeix en aquest nou llibre l'estat actual dels estudis sobre autisme i síndrome d'Asperger. Explica com s'obté un diagnòstic i descriu les opcions pedagògiques existents per millorar la situació dels afectats per aquests trastorns. L'autor adopta un enfocament a llarg termini, estudiant a persones des de la més primerenca infància fins l'edat adulta. Ens ofereix així mateix un esquema de la seva nova «Teoria de l'empatia-sistematització» (CA) amb la qual intenta explicar tots i cadascun dels trets psicològics de l'espectre autista. Aquest llibre està pensat, sobretot, per a les persones que pateixen els símptomes de l'autisme i les seves famílies. Però pot resultar igualment útil per a metges clínics, docents i altres tipus de professionals involucrats en la cura i suport als qui pateixen autisme.

 

 

Percepción Sensorial en Autismo y Asperger, por Olga Bogdashina  

Percepción Sensorial en Autismo y Asperger 

Aquest llibre se centra en el rol que juguen les diferències de percepció sensorial en l'autisme, tal com les identifiquen les mateixes persones amb autisme. La primera part del llibre cobreix les 'inusuals' experiències perceptives i les sensibilitats que sovint són ignorades pels professionals. La segona part se centra en l'avaluació i intervenció, juntament amb recomanacions pràctiques per a triar mètodes i tècniques apropiades que redueixin els problemes i, alhora, treguin partit als punts forts.
Olga Bogdashina (Dr.) treballa en el camp de l'autisme com a professora universitària i investigadora, i la seva àrea d'especialitat la percepció sensorial i els problemes de comunicació en l'autisme. Ha estat directora del primer Centre de Dia per a persones amb autisme d'Ucraïna i té un fill amb autisme de 17 anys. També és la presidenta de l'Associació de Autisme d'Ucraïna i professora de diferents cursos i seminaris en diferents països. Actualment és professora de la Universitat de Birmingham.

 

 El acceso al Currículo para alumnos con TEA. Programa TEACCH  

El acceso al Currículo Sensorial en Autismo y Asperger 

Aquest llibre sobre el programa TEACCH és probablement el text més esperat mai publicat sobre la intervenció educativa en els Trastorns de l'Espectre de l'Autisme. El programa TEACCH, tan estès i utilitzat en infinitat de centres i en tot tipus de serveis per a persones amb TEA, no comptava fins ara amb documentació disponible en llengua espanyola. TEACCH es recolza en els punts forts de les persones amb TEA per permetre accedir al Currículum i desenvolupar al màxim el seu potencial, tal com es demostra en aquest llibre, a través de quantitat d'exemples basats en casos reals d'alumnes amb diferents edats i nivells de desenvolupament de capacitats. Prenent com a base el Currículum d'Infantil, Primària i Secundària, s'expliquen els elements clau d'aquest programa: «l'estructuració física», «els horaris», «els sistemes de treball individuals" i "l'estructura i informació visual complementària», tots ells de gran utilitat en qualsevol modalitat d'escolarització. Per aquesta primera edició de la versió espanyola, s'ha realitzat un important esforç d'adaptació al context normatiu i cultural espanyol, esforç que ha tingut com a resultat un text en què el lector trobarà contínues referències que li resultaran familiars i properes. Es tracta d'una obra que permetrà a mestres, professors i altres professionals oferir uns suports que tindran un impacte molt significatiu en la vida dels alumnes amb TEA. 

 

 Autismo: de la comprensión teórica a la intervención educativa.  

Autismo: de la comprensión teórica a la intervención educativa. Theo Peeters

 

Theo Peeters es el fundador del Center for Training Professionals in Autism (Centro para la formación de profesionales en autismo), creado en Amberes en 1980." style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">Theo Peeters és el fundador del "Center for Training Professionals in Autism" (Centre per a la formació de professionals en autisme), creat a Anvers el 1980. Durant les últimes tres dècades, en diversos països europeus, ell i el seu equip han estat responsables de l'ensenyament i la formació en aquest àmbit tan especialitzat. 'Autismo: de la comprensión teórica a la intervención educativa' és el seu cinquè llibre sobre l'autisme i el primer a ser traduït a la llengua espanyola. Es tracta d'una obra essencial que aborda, amb profunditat, la metodologia per a la incorporació i l'ús de suports visuals en l'entorn de nens i adults amb trastorns de l'espectre de l'Autisme, i que ofereix més respostes que preguntes sobre aquesta condició humana. Acompanyat de centenars de consells pràctics i experiències de les pròpies persones amb autisme o síndrome d'Asperger, suposa un dels treballs més didàctics existents per ajudar-nos a comprendre l'autisme i per a, des d'aquesta comprensió, oferir suport a les persones amb autisme. Suports per a l'aula, per al taller laboral, per l'habitatge i per a qualsevol entorn en què participin.Suports que ajudaran a les persones amb autisme a comprendre el seu món al voltant i també la seva pròpia vida i que, d'aquesta manera, els permetran 'aprendre a aprendre ", ser més autònomes, tenir més autoestima, més autocontrol i gaudir més de les relacions amb els altres. www.theopeeters.be

 

LIBROS - AUTISMO: HACIA UNA EXPLICACION DEL ENIGMA (2ª ED.)  

Autismo: hacia una explicación del enigma (2na ED.). Uta Frith

La primera edició d'aquest llibre  es va convertir ràpidament en un clàssic perquè proporcionava el primer relat psicològic satisfactori del que succeeix en la ment d'una persona amb autisme. El llibre proposava que els principals problemes van ser la incapacitat per reconèixer els pensaments (teoria de la ment), i la incapacitat per integrar els elements d'informació en un conjunt coherent (la coherència central). Aquesta edició mostra de forma actualitzada com aquesta explicació ha resistit la prova del temps. Un nou capítol ens descriu l'evolució de la investigació neuropsicològica que han tingut lloc des que el llibre va ser publicat per primera vegada i revisa el creixement cada vegada més gran del treball sobre les bases neurològiques de l'autisme. L'estil d'accés i l'estructura de l'edició original s'han mantingut, amb informació i referències actualitzades a tot arreu.

 

autism

Autism with Severe Learning Difficulties (Human Horizons). Rita Jordan 

Aquesta guia pràctica ajuda a resoldre les nombroses dificultats de treballar amb nens que han estat diagnosticats amb autisme i greus dificultats d'aprenentatge. Els educadors, cuidadors i pares de nens amb autisme trobareu informació detallada sobre la forma de proporcionar un tractament eficaç per a les persones amb aquesta condició, així com solucions de la millor manera de cuidar els nens autistes des de la primera infància fins l'edat adulta. Discussions intel ligents cobreixen les conseqüències de la patologia dual, el comportament característic i etapes de desenvolupament, fomentar la interacció social entre els altres nens, la comprensió i el maneig del comportament desafiant, i la sexualitat i la transició a l'edat adulta. Exemples detallats demostren com el comportament pot ser entès i com construir sobre les fortaleses existents de cada nen. Suport per als pares també s'aborda.

 

Understanding people with autism 

Understanding and Teaching Children with Autism. Rita Jordan & Stuart Powell

Aquest llibre està adreçat als interessats en l'educació i el benestar dels nens amb autisme, particularment als professors en Educació Especial i els psicòlegs i professionals dels serveis que treballen amb els mestres i pares de nens amb autisme. Encara que no existeix una cura miraculosa per a l'autisme, aquest llibre porta un missatge d'esperança: que la intervenció primerenca és un avantatge i que, per una millor comprensió de l'autisme i les diferents maneres en què és experimentat per cada nen, formes més eficaces es poden trobar per complir necessitats educatives i millorar la qualitat de vida. Entendre els processos de desenvolupament i els problemes dels nens amb autisme, i les implicacions d'aquests problemes per a l'aprenentatge social i l'educació, és el propòsit d'aquest llibre. Els autors proporcionen un compte d'accés dels conceptes psicològics i la recerca en el desenvolupament social i emocional, la comunicació, la cognició i el comportament, en relació amb els individus amb autisme. Els problemes fonamentals de l'autisme? Relacions de comunicació, i la flexibilitat de pensament i de comportament? Es contemplen, i una guia pràctica que s'ofereix en com es podrien superar o evitar, tant a la llar i l'escola. Aquest llibre es refereix específicament a les necessitats dels nens, però gran part d'ella seguirà sent rellevant per als que treballen amb adults que apreciaran el llibre? S exploració de les funcions exercides per l'emoció i la cognició en la condició d'autisme, i la manera en què aquests afecten a l'ensenyament i l'aprenentatge.

 

 

 

Early Start Denver Model for Young Children With Autism: Promoting Language, Learning, and Engagement: Geraldine Dawson, Sally J. Rogers

 Early Start Denver Model for Young Children With Autism. G. Dawson & S. Rogers

Rogers (psiquiatria, Universitat de Califòrnia) i Dawson (psiquiatria, Universitat de Carolina del Nord) descriuen un model de tractament per a infants molt joves amb trastorns de l'espectre autista (TEA). Inclou tant els enfocaments constructivistes i transaccionals que fomenten la tendència natural dels nens a interactuar i relacionar-se amb els altres. Els temes inclouen la comprensió actual de l'educació infantil i autisme, mitjançant el Model d'Intervenció Primerenca de Denver, el desenvolupament d'objectius d'aprenentatge a curt termini, els plans de desenvolupament i marcs per a l'ensenyament, el desenvolupament de la imitació i el joc, i el desenvolupament de la comunicació verbal i no verbal.

 

 The Scerts Model: A Comprehensive Educational Approach for Children With Autism Spectrum Disorders (2 volume set)

The Scerts Model: A Comprehensive Educational Approach for Children With Autism Spectrum Disorders 

Una síntesi dels enfocaments innovadors de desenvolupament, basats en les relacions, i basat en habilitats, el Model SCERTS proporciona un marc per millorar la comunicació i habilitats socioemocionals en estudiants d'ensenyament preescolar i primària amb trastorns de l'espectre autista (TEA) i les seves famílies. Desenvolupat per experts reconeguts internacionalment, SCERTS dóna suport al desenvolupament en tres àrees: Comunicació Social (la comunicació espontània i l'establiment de relacions), Reglament Emocional (regulació de l'excitació emocional per donar suport a l'aprenentatge i la participació), i ajudes amb elements transaccionalals (aquest elements ajuden al progrés del nen per conseguir una fita).