Càtedra d'Educació de l'Espectre Autista

Consell Assessor

Contacte

Paco Jiménez. Correu: paco.jimenez@udg.eduMario Montero. Correu: mario.montero@udg.edu


 

Consell Assessor

El Comitè Assessor està format per un mínim de quatre membres i seran nomenats pel rector/a a proposta de la Comissió de seguiment.El director honorífic forma part del Consell Assessor.