Càtedra d'Educació de l'Espectre Autista

Estructura i organtizació

Contacte

Paco Jiménez. Correu: paco.jimenez@udg.eduMario Montero. Correu: mario.montero@udg.edu


 

Estructura i organització

Funcionament, estructura i organització de la càtedra.

Com totes les càtedres de la UdG, aquesta càtedra haurà de regir-se segons el reglament vigent, que preveu:

a)   Un director/a de la càtedra

b)   Comissió de seguiment

c)   Consell Assessor, si la Comissió de Seguiment o el conveni de constitució n’estableixen la seva creació.

La càtedra promourà una política activa per mantenir la paritat de gènere, i per això estableix una paritat en el conjunt de persones que formen la direcció i el consell tècnic.