Càtedra d'Educació de l'Espectre Autista

Àmbits d'actuació

Contacte

Paco Jiménez. Correu: paco.jimenez@udg.eduMario Montero. Correu: mario.montero@udg.edu


 

Àmbits d'actuació

Previsions d’actuacions de la Càtedra:

Fòrum de discussió sobre l’espectre autista.

Àmbit generador de la discussió d'idees i creences, a través d’un programa anual d’activitats.

Foment i promoció d'escenaris d'atenció a les persones de l’espectre autista.

Aquesta característica reflecteix la política d'atorgar prioritat acadèmica a la delimitació de solucions a problemes socials

Formació general i específica i promoció del treball comunitari.

 

La càtedra es regirà pel principi d'incorporar a la comunitat del territori de les comarques gironines. Aportació a la formació, especialment en aquells aspectes i problemes que demanen més confrontació i discussió.

 

Foment de la recerca

La Càtedra d’Educació de l’Espectre Autista vol respondre a la política d'afavorir la indagació sobre les causes orgàniques i estimular preocupacions manifestades fa força temps al voltant dels T.E.A i expressades com un repte actual de la ciència mèdica. Les investigacions concloses i en curs, a través de les dependències universitàries que donen suport a la càtedra, haurien de contemplar una investigació holística.