Càtedra d'Educació de l'Espectre Autista

Objectius

Contacte

 

Objectius

Definició de la càtedra.

La Càtedra d’Educació de l’espectre autista es defineix com una unitat d’extensió acadèmica per a l'anàlisi de:

L'estat del coneixement sobre els Trastorns Generalitzats del Desenvolupament, especialment els Trastorns de l’Espectre Autista i els seus quadres associats i la seva incidència i prevalença dels trastorns en la població afectada.

Els programes assistencials i d'atenció educativa per a les persones de l’espectre autista i les seves famílies.

Els problemes educatius, socials, culturals, jurídics, econòmics, psicològics, que se li presenten a la família i a la comunitat, respecte a aquests trastorns.

Tenint en compte els continguts anteriors, la Càtedra vol oferir a la societat l'oportunitat i els mitjans per a la discussió, actualització i anàlisi dels trastorns de l’espectre autista i trastorns relacionats, com a problema científic, social, educatiu i assistencial que afecta un sector de la població i que persisteix com a enigma per a la ciència, aconseguint la participació i divulgació del coneixement amb el propòsit de facilitar respostes per enfocaments clínics i educatius, actualitzar i propiciar la formació de recursos professionals de diferents àmbits i indagar en el coneixement i comunicar les troballes rellevants sobre aquests trastorns.

Objectius.

El principal objectiu al voltant de l’educació de les persones amb trastorns generalitzats de la càtedra autisme UdG és promoure, estudiar i divulgar el coneixement del desenvolupament en general i de l’espectre autista en particular.

Els objectius generals de la Càtedra, són els següents:

Actualitzar el coneixement sobre els avenços científics i tècnics assolits en la investigació i en els tractaments i proposar opcions educatives, terapèutiques i socials per a aquests trastorns.

Discutir problemes que se susciten per la manca d'informació científica i cultural respecte als trastorns de la infantesa i les seves implicacions, en termes de participació i en la proposta de solucions a aquests problemes .

Participar en l'estudi continu i sistemàtic de l’espectre autista a través de la realització d'esdeveniments i discussions de casos, essent part activa de les conclusions que ofereixen els experts dels TEA a la comunitat en general.