Grup de recerca en Biodiversitat i recursos marins (GRMar)

Tesis doctorals

Contacte

GRMAR

Institut d'Ecologia Aquàtica

Campus de Montilivi mapa
M. Aurèlia Capmany 69
17003 Girona
Tel. 972419498 (intern)

Tel. 683240918

Marta Muñoz Frigola
marta.munyoz@udg.edu
http://www2.udg.edu/grmar

Tesis Doctorals

Alba Serrat. Efectes del canvi global en la condició i reproducció de peixos marins d'aigües fredes a la Mediterrània Occidental. Universitat de Girona. Marta Muñoz & Josep Lloret.

Dolors Ferrer (2016). Effects of parasitism on the condition and reproductive capacity of three commerciality exploited fish species in the Mediterranean Sea. Universitat de Girona. Josep Lloret, Marta Muñoz & Elisabeth Faliex.

Edgar Casas (2016).  Biodiversity patterns of coralligenous outcrops over broad spatial and temporal scales in the Mediterranean sea: baseline data for conservation. Universitat de Barcelona. Emma cebrian & N. Teixidó.

Harold Villegas (2015). Climate change and the expansion of termophilic fishes in the Northwestern Mediterranean: the importance of study condition and reproduction to understand the increase of its abundance. Universitat de Girona. Marta Muñoz & Josep Lloret.

Sílvia Vila (2010). L’emmagatzematge d’esperma en Helicolenus dactylopterus dactylopterus(Pisces: Scorpaeniformes). Universitat de Girona. Premi Extraordinari de Doctorat 2010. Marta Muñoz.

Maria Sàbat Bofill (2005). L’ oviparisme a la família Scorpaenidae (Pisces: Scorpaeniformes)  Universitat de Girona. Marta Muñoz & Margarida Casadevall.  www.tesisenxarxa.net/index.html

 

Tesis en curs:

Jana Verdura. Biologia i conservació dels boscos dominats pel gènere Cystoseira. Emma cebrian & Enric Ballesteros.

Jorge Santamaria. Enfoque multidisciplinar para el estudio de las invasiones de algas marinas en los hábitats bentónicos del mar Mediterráneo. Una mirada al pasado, para entender el presente y predecir el futuro. Emma cebrian & Alba Vergés.

Maria Elena Cefalí. Distribución geográfica, predicción espacial y dversidad de los hábitats litorales en la costa catalana. Emma cebrian & Enric Ballesteros.