Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Recerques Aplicades Ajuntament de Barcelona

Recerques Aplicades Ajuntament de Barcelona

Documentació sobre 2 recerques aplicades:

Les intervencions psicosocioeducatives en famílies amb infants en risc en el marc dels Serveis Socials Bàsics. 

Més informació dels resultats en el següent enllaç en catalàcastellà i anglès.
Notícia sobre els resultats de la recerca a UNICEF: http://ciudadesamigas.org/participacion-infantil-servicios-sociales-basicos/
Presentació dels resultats de la recerca a Ghent (Bèlgica): http://www.childinthecity.eu/2016/12/15/how-child-friendly-are-childrens-social-services/

 

L’impacte de la violència masclista i els processos de recuperació en la infància i l’adolescència, en les mares i en les relacions maternofilials. 

Més informació dels resultats en el següent enllaç en catalàcastellà anglès.
Entrevista al diari Ara.cat: /Portals/87/QualitatVida/Els infants, especialment vulnerables en els casos de violència domèstica.pdf 


PUBLICACIÓ RECERCA COMPLERTA

Montserrat, C. & Casas, F. (2017). L’impacte de la violència masclista i processos de recuperació  en la infància i l’adolescència, en les mare si en les relacions maternofilials. Barcelona: Ajuntament de Barcelona ISBN: 978-84-9850-948-9 Dipòsit legal B.10288-2017 Versió digital català

Montserrat, C. & Casas, F. (2017). El impacto de la violencia machista y procesos de recuperación en la infància y la adolescencia, en las madres y en las relaciones maternofiliales. Barcelona: Ajuntament de Barcelona ISBN: 978-84-9850-949-6 Depósito legal: B.10368-2017 Versió digital castellà

Montserrat, C. & Casas, F. (2017). The impact of gender-based violence and recovery processes on children and young people, mothers and mother-child relationships. Barcelona: Ajuntament de Barcelona Versió digital anglès