Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Benestar subjectiu en el sistema de Protecció

Benestar subjectiu en el sistema de Protecció

Podeu consultar l'estudi "El Benestar subjectiu dels adolescents tutelats a Catalunya" 
En català: 

  • Llosada Gistau, J., Montserrat, C. i Casas, F. (2016). El Benestar subjectiu dels adolescents tutelats a Catalunya. Col·lecció Papers, 29. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

En castellà:
  • Llosada Gistau, J., Montserrat, C. i Casas, F. (2016). El bienestar subjetivo de los adolescentes tutelados en Cataluña. Col·lecció Papers, 29. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
En anglès:

 

  • Llosada-Gistau, J., Casas, F. & Montserrat, C. (2016). What matters in for the subjective well-being of children in care? Child Indicators Research, DOI: 10.1007/s12187-016-9405-z
  • Llosada-Gistau, J., Montserrat, C. & Casas, F. (2015) The subjective well-being of adolescents in residential care compared to that of the general population, Children and Youth Services Review, 52, 150-157 
Altres estudis sobre benestar subjectiu relacionat amb infants dels sistemes de protecció
  • Schutz, F., Sarriera, J., Bedin, L., Montserrat, C. (2015). Subjective well-being of children in residential care centers: Comparison between children in institutional care and children living with their famílies. Psicoperspectivas, 14, 1, 19-30. www.psicoperspectivas.cl