Europa: entre els ponts i les fronteres

Presentació

Contacte

Els organitzadors dels Debats-UdG:

Dr. Joaquim Brugué

q.brugue@udg.edu

Dr. Marco Aparicio

marco.aparicio@udg.edu

Sr. Mostafà Shaimi

u1064926@campus.udg.edu

Presentació

Aquesta és la tercera edició dels Debats-UdG organitzat pel Rectorat. Uns debats universitaris adreçats a la comunitat universitària, però també, a la ciutadania en general.

La primera edició va tenir com a títol El procés, a debat i va tractar temes com la identitat, el dret a decidir i la independència de Catalunya. La segona edició es va titular Crisi Econòmica i Globalització i va abordar la relació entre democràcia, educació i economia amb la globalització. 

Enguany, els Debats-UdG sota el títol: Europa entre els ponts i les fronteres tractaran temes com l'alteritat, els racismes, les fronteres entre altres a Europa.  

Compartim un món caracteritzat per una població cada vegada més diversa i en moviment. Les relacions entre els uns i els altres, les raons que expliquen les dinàmiques migratòries i les tensions econòmiques i socials que comporten, la lògica de les discriminacions i dels comportaments racistes, o les respostes polítiques que es donen davant aquesta nova realitat conformen un dels debats més importants que hem d’abordar com a societat.

Europa ha estat definida històricament per la seva diversitat i per ser un espai d’encontre i intercanvi; però també per ser un dels territoris que avui viu amb més intensitat la pressió dels nous desplaçaments i dels nous moviments poblacionals. No estem davant cap novetat, però sí d’una realitat que, en el seu format actual, està afectant i desafiant les formes socials, econòmiques i polítiques que fins ara havien estat dominants. Les i els europeus, i les múltiples institucions que ens representen, vivim aquesta situació amb moltes contradiccions i amb un intens desconcert. Les polítiques d’estrangeria, el paper dels Estats o els drets de ciutadania són només alguns dels reptes que tenim al davant i sobre els quals no som capaços d’articular respostes convincents.

En el marc dels debats UdG volem propiciar una discussió sobre tots aquests aspectes, conscients tant de les dificultats del tema com de la ineludible necessitat d’abordar-lo. Volem, d’aquesta manera, contribuir a entendre el present i a construir el futur.

Per fer-ho, hem organitzat uns Debats al voltant de tres eixos: els discursos sobre els “ells” i els “nosaltres”, la situació d’una Europa que es debat entre ser un espai d’acollida o una fortalesa, i el propi concepte de frontera que, en gran part, contribueix a entendre aquesta realitat complexa.