Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball

Materials

Informació CSST

Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball
Escola Politècnica Superior

Campus de Montilivi mapa
17003 Girona

972419845

dir.csst@udg.edu

catedra.csst@udg.edu

seguretat

Materials en PRL

Recopil·lació d'exemples exposats a la jornada:

 

 


 

Llibres, Guies i Tutorials

Junta de Andalucía (CAS)

Publicació de la Junta d’Andalusia molt complerta amb informació sobre com introduir la matèria a l’aula, així com fitxes i materials per utilitzar a l’aula.

 

Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball Nacional (CAT/CAS)

 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (CAS)

 

Prevenció Risc Escolar (CAT)


Govern de les Illes Balears (CAT)

 


 

Jocs

Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball Nacional (CAT)

  • A l’apartat “Aplicaciones informáticas” trobareu diversos recursos. A destacar, el joc PRviaL, amb preguntes de prevenció, o l’APP d’autoavaluació de riscos ergonòmics. 

 

Govern de les Illes Balears (CAT)

  • Prevenix”, joc multimèdia de Seguretat.
  • Fixa-t’hi”, joc per identificar situacions de risc

Vídeos

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (CAS)

 

Junta de Andalucía

“Aprende a crecer: alígera la carga”. Vídeo per conscienciar sobre l’impacte físic de la càrrega de pesos a la feina.

 


 

Blocs

*En procés

 


 

Material gràfic 

Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball Nacional (CAT)

  • A l’apartat “Fichas” i “Trípticos Folletos” trobareu diversos materials gràfics de campanyes especialitzades, en particular, infografies.

 

Prevenció Risc Escolar (CAT)

Fitxes sobre prevenció d’accidents a les instal·lacions educatives.

 


Casos pràctics

*En procés

 


 

Experiències i bones pràctiques
  • Vídeo de difusió del “Pavellon de la Prevención” a Andalusia, on els estudiants poden interactuar amb diferents situacions relacionades amb la prevenció.

 


Organitzacions proveïdores de recursos

A destacar, les estadístiques sobre accidents de treball.

Podeu trobar estadístiques sobre el mercat laboral europeu i les seves condicions laborals.

  • Junta de Andalucía

El programa “Crecer con Seguridad” és una iniciativa que pretén introduir la prevenció de riscos laborals a les escoles. S’han editat materials didàctics en diferents formats i nivells, principalment per primària, però també secundària.

Web de publicacions de materials de la Junta d’Andalusia relacionada amb la prevenció.

  • Prevenció Risc Escolar. Entitat especialitzada en vetllar per la seguretat a les escoles, creant materials de difusió i oferint serveis d’assessorament sobre aspectes de seguretat.

 

 


 

Varis