Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball

Jornada 1 de Juliol

Informació CSST

Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball
Escola Politècnica Superior

Campus de Montilivi mapa
17003 Girona

972419845

dir.csst@udg.edu

catedra.csst@udg.edu

seguretat

Jornada d´estratègies innovadores pel treball didàctic de la seguretat i salut

Organitzada per l'equip UdG en el projecte, el principal objectiu de la jornada va ser introduir als diferents actors clau en la integració de la Seguretat i Salut en el Treball en l'educació al projecte. En particular, docents de secundària, batxillerat i formació professional, entitats privades (mútues i serveis de prevenció) i Administracions Públiques.

Juntament amb les ponències generals de la jornada sobre la matèria, es van realitzar sessions per grups d'interès, amb intervencions específiques per als diferents col·lectius, aportant eines i materials didàctics per l'ensenyament de la prevenció. També es va donar la oportunitat als assistents d’aportar la seva opinió sobre l’estat de la situació, de cares a perfilar el projecte a les necessitats reals dels interessats.

 

 


Presentacions dels ponents: