Estudia a la UdG

Sol·licitud d'ajut càtedra de gastronomia, cultura i turisme

Contacte

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants

Màsters universitaris

Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants (CIAE)
C/ M. Aurèlia Capmany, 38
Campus Montilivi
17003 Girona
Tel. +34 972 41 88 43
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address masters@udg.edu
Horaris d’atenció al públic

Sol·licitud ajuts Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la UdG per al curs 2022-2023

Formulari actiu del 23/07/2022 al 23/09/2022.

Recordeu que heu de realitzar la preinscripció al màster per tal de poder optar a un dels ajuts.

Dades personals

Dades del màster

D’acord amb el que estableix l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tots aquells actes que es dictin en aquesta convocatòria seran notificats a les persones interessades mitjançant publicació al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Girona. Tanmateix, a efectes merament informatius, la Secció de Beques i Ajuts als Estudiants podrà comunicar per correu electrònic la resolució a les persones interessades, així com qualsevol altre acte que consideri oportú.

D’acord amb l’art. 6 del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, les dades seran tractades per la Universitat i no seran comunicades o cedides sense el seu consentiment previ, excepte en els casos previstos legalment.

La Universitat entén que el sol·licitant autoritza el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. En qualsevol moment, el sol·licitant, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Secretaria General de la Universitat de Girona, Plaça Sant Domènec 3, 17004 GIRONA.

Per a més informació sobre la política de privacitat de la Universitat de Girona, us podeu adreçar a secretari.general@udg.edu.


IMPORTANT: Cal que envieu el formulari mitjançant el botó “Enviar”. Confirmeu que s’ha guardat correctament la vostra sol·licitud comprovant que heu rebut un correu de confirmació a l’adreça que ens heu indicat en la sol·licitud. Sense aquest correu de confirmació la sol·licitud no es considerarà com a presentada. Si no l’heu rebuda poseu-vos en contacte amb ajuts@udg.edu