If the contents are not translated, you can use the automatic translator

II Jornades Predoctorals d'Humanitats

Inscripció

Contacte

Secretaria

Universitat de Girona

Plaça Ferreter Mora, 1

17071 - Girona

jpredoc2016@udg.edu

Inscripció

Les II Jornades predoctorals en Humanitats admeten dues tipologies d'inscripció:

 

1. Comunicació

Per presentar una proposta de comunicació a les II Jornades predoctorals en Humanitats, caldrà retornar degudament complimentat el full d'inscripció que trobareu aquí a l'adreça electrònica jpredoc2016@udg.edu abans del 22 d'abril del 2016.

Prèviament, doneu títol al document segons els vostres cognoms i el vostre nom. Exemple: Proposta_Fernández_Sánchez_Pedro.doc

Les propostes de comunicació enviades es resoldran abans del 3 de maig del 2016

 

2. Assistència

L'assistència a les II Jornades predoctorals en Humanitats és gratuïta.

Per formalitzar la inscripció, envieu un correu electrònic a l'adreça jpredoc2016@udg.edu indicant les vostres dades de contacte (nom i cognoms, telèfon i número de DNI) abans del 30 de maig del 2016.

En cas que es desitgi un document acreditatiu de la seva assistència a les jornades, només cal que s'indiqui en el mateix correu i se'ls hi entregarà durant la celebració de les II Jornades predoctorals.