Notificació electrónica

Notificació electrónica

PLATAFORMA DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

 

L'any 2012 la Universitat de Girona va desenvolupar i implantar una plataforma de notificació electrònica per millorar la comunicació i notificació amb tots els membres de la comunitat universitària en actiu.

El funcionament d'aquesta plataforma de notificació es troba regulada en el Reglament sobre el funcionament i la utilització de la plataforma de notificació electrònica de la UdG

Accés a la notificació electrónica

 

 

 

 

 

 e-NOTUM

 

L''e-NOTUM és el servei de notificacions electròniques del Consorci AOC, disponible de forma gratuïta per a totes les administracions públiques catalanes, que es pot emprar per notificar actes administratius i resolucions tant a ciutadans com a empreses, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

Més informació sobre l' e-NOTUM