X Simposi: Llengua, Educació i Immigració

Inscripció

Contacte

ICE Josep Pallach
Parc Científic i Tecnològic 
Edifici J. Casademont 
Pic de Peguera, 15 
Porta B, 1ª pl. despatx  4
17003 Girona  

Tel.+34 972 41 87 02/03
Fax.+34 972 48 42 12 

simposi.ice@udg.edu 


 

Novetats

Ja es pot accedir als enregistraments de les conferències i taules

Programa definitiu

Horari i resums de les comunicacions

Resums de les conferencies

El X Simposi comptarà amb les intervencions de Joan PereraAdela RosJurjo Torres i Xavier Besalú.

Inscripcions

Quotes
Opcions: 
- Opció 1: Assistència al Simposi sencer*: 50 € 

- Opció 2: Assistència a un o més mòduls: 20 € per mòdul

a) Mòdul 1: divendres matí

b) Mòdul 2: divendres tarda

c) Mòdul 3: dissabte matí


* Cada comunicació acceptada disposarà d'una inscripció gratuïta al Simposi.  

 

Inscripció

Termini d'inscripció: 17 de novembre de 2016

- Opció 1: Inscripció al Simposi sencer

a) Inscripció de professorat no universitari amb codi XTEC

b) Inscripció de professorat universitari i altres professionals

 

- Opció 2: Inscripció a un o més mòduls

a) Inscripció de professorat no universitari amb codi XTEC

b) Inscripció de professorat universitari i altres professionals

1) Inscripció al Mòdul 1 (divendres matí)

2) Inscripció al Mòdul 2 (divendres tarda)

3) Inscripció al Mòdul 3 (dissabte matí)


Pagament

Per formalitzar la inscripció, cal realitzar el pagament abans del 17 de novembre de 2016al número de compte següent: 

BSCH (Banco Santander Central Hispano):  ES77 0049/1807/31/2910663141


ATENCIÓ!!! Cal indicar que el motiu de l'ingrés és "Simposi" i fer-hi constar nom, cognoms i NIF de la persona o persones que s'inscriuen al Simposi.

 

Notes:

- L'aforament és limitat.
- La inscripció no es considerarà formalitzada fins que no s'hagi fet el pagament corresponent.
- No es retornarà l'import de la inscripció per motius aliens a l'organització.
- Certificat de 5 hores per a cada mòdul i certificat de 15 hores per a la totalitat del Simposi. Expedit per l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona.
- Hi haurà control d’assistència.
- L’organització del Simposi té previst difondre, publicar o comunicar el material de les contribucions incloses en el programa del Simposi, de forma íntegra o parcial, sense obtenir cap benefici comercial, únicament amb finalitats de recerca i suport o il·lustració de la docència. Els/les autors/es participants al Simposi accepten, amb la seva participació, cedir de forma no exclusiva i per a aquestes finalitats, sense límit temporal ni territorial, els drets d’explotació que els corresponen com a autors/es, autoritzant a l'organització a portar a terme la difusió, publicació o comunicació del material per qualsevol mitjà, inclòs Internet i autoritza expressament la seva incorporació a una base de dades electrònica d’accés obert.
- Aquesta activitat està inclosa en el Pla de Formació del Departament d'Ensenyament.