If the contents are not translated, you can use the automatic translator

X Simposi: Llengua, Educació i Immigració

Comunicacions

Contacte

ICE Josep Pallach
Parc Científic i Tecnològic 
Edifici J. Casademont 
Pic de Peguera, 15 
Porta B, 1ª pl. despatx  4
17003 Girona  

Tel.+34 972 41 87 02/03
Fax.+34 972 48 42 12 

simposi.ice@udg.edu 


 

Novetats

Ja es pot accedir als enregistraments de les conferències i taules

Programa definitiu

Horari i resums de les comunicacions

Resums de les conferencies

El X Simposi comptarà amb les intervencions de Joan PereraAdela RosJurjo Torres i Xavier Besalú.

Comunicacions

Pagina nueva 1
Presentació de propostes

Termini de presentació de propostes: 9 d'octubre de 2016.

Les persones interessades a presentar una comunicació podran trametre la seva proposta a través de l'espai Moodle habilitat amb aquesta finalitat. 

Les persones que ja estiguin registrades en l'espai Moodle de l'ICE podran accedir-hi directament utilitzant el seu nom d'usuari i contrasenya. Les persones que no hi estiguin registrades i que, per tant, hi accedeixen per primera vegada, hauran de crear un nou compte d'usuari i seguir les instruccions corresponents. 

Accés al Moodle.

Cada autor podrà presentar un màxim de 2 comunicacions.

Aquestes comunicacions poden fer referència a una experiència educativa o a una recerca educativa. Les propostes han tenir una extensió d'entre 6 000 i  10 000 caràcters amb espais, han d'estar escrites en Arial 12 i seguir l'estructura següent:

 

 Experiència educativa Recerca educativa 
 Nom i cognom dels autors

 Nom i cognom dels autors 

 Abstract (1 200 caràcters amb espais)

 Abstract (1 200 caràcters amb espais)

 Objectius

 Objectius

 Desenvolupament

 Metodologia

 Avaluació

 Resultats 

 Conclusions

 Conclusions 

 Bibliografia (seguir l'estil APA)

 Bibliografia (seguir l'estil APA)

 

Avaluació de propostes

Les propostes rebudes seran avaluades per dos membres del comitè científic del X Simposi. Es prioritzaran les referides a experiències realitzades o en procés, centrades en la temàtica del Simposi.

 

Resolució del comitè científic

S'informarà de la resolució del comitè científic als autors de les propostes de comunicació, a través de la plataforma Moodle, a partir del 25 d'octubre de 2016.


Comunicacions acceptades

Les persones que comptin amb una comunicació acceptada disposaran fins al 14 de novembre de 2016 per allotjar al Moodle el text definitiu de la comunicació. El text definitiu haurà de tenir  entre 12 000 i 20 000 caràcters amb espais i seguir el mateix estil i estructura de la proposta.

Aquest text serà revisat pel Comitè Científic i podrà ser inclòs, o no, en la publicació final del Simposi.

 

Inscripció dels autors al Simposi 

Cada comunicació acceptada dóna dret a una inscripció gratuïta al Simposi, independentment del nombre d'autors de la comunicació. La persona interessada haurà d'omplir igualment el formulari d'inscripció. La resta d'autors que vulguin assistir al Simposi hauran de formalitzar la inscripció i fer-ne el pagament corresponent de manera ordinària.


Presentació durant el Simposi

Cada comunicació disposarà de 30 minuts per a la seva presentació (20 minuts d'exposició + 10 minuts de preguntes i debat amb els assistents). A partir del 31 d'octubre de 2016 s'informarà als autors de la data, hora i espai concret on es presentarà cada comunicació

Els espais de presentació de comunicacions disposen de projector i d’ordinador amb connexió a internet. En cas d’acompanyar l'exposició amb una presentació (Power Point, Prezi, etc.) s’haurà d’allotjar al Moodle del Simposi abans del 14 de novembre de 2016

 

Certificació

L'organització expedirà certificació de presentació de comunicació a nom de l'autor o autors inscrits que assisteixin al Simposi i presentin la comunicació. En aquesta certificació hi constaran els noms de tots els autors de la comunicació.


Publicació

Està previst recollir en la publicació electrònica (amb ISBN) del Simposi una selecció de les intervencions presentades. L'organització difondrà aquesta publicació a través del web del Simposi i l'allotjarà en el repositori digital de la UdG.

 

Calendari de terminis

Termini de presentació de propostes

9 d'octubre de 2016 

Resolució del comitè científic

25 d'octubre de 2016

Adjudicació de data i hora de presentació de comunicacions

31 d'octubre de 2016

Data màxima de presentació del text definitiu 

14 de novembre de 2016

Lliurament d'elements de suport (Power Point, Prezi...)

14 de novembre de 2016

 Termini d'inscripció i pagament 17 de novembre de 2016
 X Simposi 25 i 26 de novembre de 2016

 

Nota:

L’organització del Simposi té previst difondre, publicar o comunicar el material de les contribucions incloses en el programa del Simposi, de forma íntegra o parcial, sense obtenir cap benefici comercial, únicament amb finalitats de recerca i suport o il·lustració de la docència. Els autors participants al Simposi accepten, amb la seva participació, cedir de forma no exclusiva i per a aquestes finalitats, sense límit temporal ni territorial, els drets d’explotació que els corresponen com a autors, autoritzant a l'organització a portar a terme la difusió, publicació o comunicació del material per qualsevol mitjà, inclòs Internet, i autoritza expressament la seva incorporació a una base de dades electrònica d’accés obert.


 
 Experiència educativa Recerca educativa 
 Nom i cognom dels autors

 Nom i cognom dels autors 

 Abstract (1 200 caràcters amb espais)

 Abstract (1 200 caràcters amb espais)

 Objectius

 Objectius

 Desenvolupament

 Metodologia

 Avaluació

 Resultats 

 Conclusions

 Conclusions 

 Bibliografia (seguir l'estil APA)

 Bibliografia (seguir l'estil APA)

 

 Experiència educativa Recerca educativa 
 Nom i cognom dels autors

 Nom i cognom dels autors 

 Abstract (1 200 caràcters amb espais)

 Abstract (1 200 caràcters amb espais)

 Objectius

 Objectius

 Desenvolupament

 Metodologia

 Avaluació

 Resultats 

 Conclusions

 Conclusions 

 Bibliografia (seguir l'estil APA)

 Bibliografia (seguir l'estil APA)

 

 Experiència educativa Recerca educativa 
 Nom i cognom dels autors

 Nom i cognom dels autors 

 Abstract (1 200 caràcters amb espais)

 Abstract (1 200 caràcters amb espais)

 Objectius

 Objectius

 Desenvolupament

 Metodologia

 Avaluació

 Resultats 

 Conclusions

 Conclusions 

 Bibliografia (seguir l'estil APA)

 Bibliografia (seguir l'estil APA)


 Experiència educativa Recerca educativa 
 Nom i cognom dels autors

 Nom i cognom dels autors 

 Abstract (1 200 caràcters amb espais)

 Abstract (1 200 caràcters amb espais)

 Objectius

 Objectius

 Desenvolupament

 Metodologia

 Avaluació

 Resultats 

 Conclusions

 Conclusions 

 Bibliografia (seguir l'estil APA)

 Bibliografia (seguir l'estil APA)