Confirmació

Les dades personals que es recullen amb aquest formulari s'utilitzaran únicament per aquest servei de "Subscripció al BOUdG" de la Universiat de Girona.

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l'Estat número 298, de 14.12.1999) i per tal de facilitar la cancel·lació, posem a la vostra disposició l'acció "Donar-me de baixa". També es pot enviar un correu electrònic a secretari.general@udg.edu sol·licitant les baixes oportuns.