Càtedra Walter Benjamin, memòria i exili

Direcció i Consell Assessor

Contacte

Facultat de Lletres

Pl. Ferrater Mora, 1 17071 Girona

cwb@udg.edu

Direcció i Consell Assessor

Director

Maximiliano Fuentes Codera 

President del Consell Assessor

Jörg Zimmer

Membres del Consell Assessor

Robert Caner (Universitat de Barcelona)

Anna Maria Garcia Rovira (Universitat de Girona)

Sílvia Planas (l’Institut d’Estudis Nahmànides - Museu d'Història dels Jueus, Girona)

Mònica Carbó (Universitat de Girona)

Jordi Llovet (Universitat de Barcelona)

Jordi Font (Museu Memorial de l'Exili)