Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

V Jornades de Bones Pràctiques: la docència a debat

Presentació

Contacte

ice.docencia@udg.edu

Segueix-nos a:

Presentació

L’ICE Josep Pallach de la UdG afavoreix diferents espais de trobada del professorat universitari, de tots els àmbits i estudis, que vetlla i innova en docència. La formació  permanent del professorat suposa un procés continu de desenvolupament professional.  Aquesta formació passa per la reflexió sobre les pràctiques docents, la interrelació entre teoria i pràctica i busca, amb un plantejament crític i constructiu, la millora en la docència.

En aquest sentit, periòdicament s’organitzen les Jornades de Bones Pràctiques, com un espai d’intercanvi i interrelació del professorat universitari sobre la seva docència, amb l’objectiu de promoure el debat i el diàleg com a elements clau en el procés d’implementació de processos metodològics actius i participatius.

Entenem la docència universitària com una acció creativa i innovadora al servei del coneixement; per això, posem a disposició del professorat de la nostra universitat un lloc de confluència de models metodològics, per contrastar i analitzar críticament la tasca docent. En els diferents estudis i grups de professorat universitari es desenvolupen i consoliden, cada vegada més, estratègies docents reeixides. Les Xarxes d’Innovació Docent de l’ICE de la UdG en són un bon exemple, com també ho són moltes altres experiències aportades pel professorat en jornades i congressos de docència universitària.

Després de quatre edicions de presentació d’experiències i projectes duts a terme en diferents estudis de la UdG, enguany es proposa un nou format basat en el debat entorn de qüestions i temes que incideixen en l’èxit de les experiències d’innovació docent. Hem volgut crear un espai que ens ajudi a créixer i a transformar de manera reflexiva, contrastada i avaluada la docència universitària.

Per això, hem plantejat aquesta edició a partir d’un model participatiu real, que va més enllà de compartir experiències. Volem propiciar el debat i la discussió de models viscuts que ens porten a reformular la nostra docència universitària amb voluntat transformadora, des de la pràctica real i contextualitzada.

Es proposen tres taules de debat en les quals es discutirà sobre aquestes qüestions:

- Per què costa tant implementar una metodologia innovadora?

- Per què avaluem? Què passaria si no avaluéssim?

- Com ha de ser la relació entre la universitat i les empreses i entitats de l'entorn?

Les sessions de debat seran dinamitzades per professorat membre de les Xarxes d’Innovació Docent de la UdG, que plantejarà el tema a discutir, n’introduirà els aspectes principals a considerar i dinamitzarà el debat, amb la voluntat d’analitzar els processos, els recursos i la repercussió de la docència  a la nostra universitat.

La discussió i el diàleg en seran doncs, l’estratègia per arribar a conclusions, que seran recollides per  una persona que participarà a les Jornades com a relatora i amb les quals s’intentarà fer balanç sobre el moment actual de la docència a la nostra universitat.