If the contents are not translated, you can use the automatic translator

La globalització, a debat

Programa

Contacte

Professorat organitzador dels Debats:

Dra. Rosa Ros  rosa.ros@udg.edu

Dr. Pere Soler  pere.soler@udg.edu

Dra. Anna Garriga  anna.garriga@udg.edu

  

Programa

Aquí es pot consultar l'edició completa del programa dels debats i les conferències del cicle CRISI ECONÒMICA i GLOBALITZACIÓ