If the contents are not translated, you can use the automatic translator

La globalització, a debat

Presentació

Contacte

Professorat organitzador dels Debats:

Dra. Rosa Ros  rosa.ros@udg.edu

Dr. Pere Soler  pere.soler@udg.edu

Dra. Anna Garriga  anna.garriga@udg.edu

  

Presentació

El cicle de Debats universitaris, organitzat pel Rectorat, amb conferències i taules rodones, que l’any passat es va iniciar amb “El procés a debat”, enguany du a terme la segona edició a l'entorn de la Crisi Econòmica i Globalització, coordinat pels professors Rosa Ros, Anna Garriga i Pere Soler. La presentació dels conferenciants anirà a càrrec de l’escriptor gironí Antoni Puigverd.

El cicle es divideix en tres grans apartats:

 

 

 

GLOBALITZACIÓ I DEMOCRÀCIA

És compatible la democràcia amb la globalització econòmica profunda? O bé només ho és amb una versió limitada de la globalització? És possible o desitjable la governança global democràtica? O bé hi ha àmbits de decisió que han d’estar al marge dels vaivens de la política i ser gestionats per experts? Les institucions globals actualment existents, compleixen els requisits essencials d’una democràcia efectiva o bé tenen una naturalesa essencialment antidemocràtica? Com ha afectat la crisi a la qualitat de la democràcia? Quin paper juga la UE en aquest context? Aquestes i altres qüestions seran abordades a la sessió sobre Globalització i Democràcia, que pretén reflexionar des d’una perspectiva multidisciplinar sobre els canvis que la globalització ha introduït en els sistemes polítics de presa de decisions.

 

EDUCACIÓ I GLOBALITZACIÓ

Qui determina la política educativa supranacional? La globalització s’ha d’entendre com una amenaça a la diversitat cultural o pel contrari s’ha de veure com una oportunitat de creixement i obertura que cal saber aprofitar? Què haurien d’assegurar els sistemes públics d’educació? Qui, i en base a què, ha de determinar les competències que s’han d’assolir en les noves generacions? Quina funció tenen els programes internacionals d’avaluació dels estudiants? Quina lliçó hauríem d’aprendre de l’actual crisis econòmica global? Aquestes qüestions han de servir d’estímul a l’anàlisi a fer en aquesta conferència i debat amb l’objectiu d’aprofundir en allò que avui dóna sentit als sistemes públics d’educació i a la seva articulació en un món interdependent.

 

ECONOMIA I GLOBALITZACIÓ

La competitivitat econòmica i la cohesió social poden ser complementàries? Sovint alguns discursos contraposen aquests objectius. A Europa, amb la creació de l'estat del benestar, es va trobar un equilibri entre competitivitat, per una banda, i cohesió social, per una altra. Ni la globalització ni la crisi econòmica haurien de trencar l'estat del benestar. Cal trobar un equilibri entre progrés, democràcia i benestar. El debat econòmic entorn aquestes qüestions pren una especial rellevància social en aquests moments. La conferència proposada pretén abordar els efectes econòmics i socials de la globalització, fent especial èmfasi en les economies emergents. La voluntat d'aquesta darrera sessió del cicle de debats és reflexionar entorn als diferents arguments que recolzen les polítiques econòmiques.