Màster Universitari en Advocacia

Presentació

Notícies

Convocatòria 2018 de la prova estatal d'accés a l'advocacia
1a convocatòria 2018 - Ministeri de Justícia
04/12/2017
Publicació de l'examen i pantilla de respostes provisionals 2a prova 2017
Ministeri de Justícia - examen estatal d'accés a la professió d'advocat 2017
03/11/2017
Atenció! Impugnació acceptada d'una pregunta de la prova estatal
El Ministeri de Justícia ha admès una impugnació d'una pregunta de matèria laboral
05/04/2017
ACREDITACIÓ AMB EXCEL·LÈNCIA DEL MÀSTER EN ADVOCACIA
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
19/09/2016

Presentació

Benvolguts, Benvolgudes,

El Màster en Advocacia de la Universitat de Girona té dos objectius essencials. D’una banda, preparar els estudiants formant-los en les diferents competències i habilitats que els seran indispensables per a l’exercici de la professió d’advocat. De l’altra, preparar-los per superar la prova d’avaluació de l’aptitud professional per a l’exercici de la professió.

Es tracta d’un màster oficial que consta en el registre dels acreditats per a l’obtenció del títol professional d’advocat.

El màster està organitzat conjuntament per la Universitat de Girona i els Il·lustres Col·legis d’Advocats de Girona, Figueres i Vic. El professorat prové tant de la Facultat de Dret mateixa com de professionals dels tres col·legis d’advocats, que s’interrelacionen en els diferents mòduls, la qual cosa permet a l’estudiant tenir diferents punts de vista. Tot i que la coordinació acadèmica recau en la Facultat de Dret de la UdG, l’organització de les pràctiques externes és responsabilitat, per les seves característiques, dels col·legis col·laboradors, i es desenvolupen en diferents despatxos professionals.

El nombre reduït d’alumnes a cada grup afavoreix unes sessions més practiques i amb més interacció, així com un contacte permanent i directe amb els professors i amb la coordinació del màster.

Essent alumne del màster es forma part de la comunitat universitària, i això permet a l’estudiant gaudir de tots els serveis que la UdG ofereix (biblioteca, esports…) i dels que ofereixen els tres col·legis col·laboradors.

Tots els mòduls del màster són obligatoris, però els alumnes poden especialitzar-se a través de les 750 hores de pràctiques externes i del treball final de màster, mòduls en què poden escollir l’especialitat preferida. 

Finalitzat el màster, la Facultat de Dret ofereix als alumnes un seminari d’actualització de continguts i de preparació específica per a la prova d’accés a l’exercici de la professió d’advocat.

En els diferents apartats d’aquesta pàgina trobareu tota la informació del màster de manera més acurada. En cas que no hi trobéssiu el que busqueu, no dubteu a contactar-nos.