Congreso Internacional "Ramon Muntaner: hechos, dichos y ‘veras verdades’ (1215-2015)"

Inscripciones

Contacte

Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona mapa
Tel: +34 972 41 82 31
Fax: +34 972 41 82 30
ilcc@udg.edu
www.udg.edu/ilcc

____________________

Organització

Grup de Literatura Medieval ILCC-UdG - web

Grup de Recerca Coordinat (SGR) - www.narpan.net


 

Inscripciones

 

Informació i inscripcions: ilcc@udg.edu

 

Tarifes

· General: 45 € 

· Estudiants de Grau, Màster o Doctorat: 30 €

 
L'assistència al congrés dóna dret a 1 crèdit de lliure elecció de la Universitat de Girona.

 


Procediment d'inscripció

1. Per formalitzar la inscripció, cal enviar un correu electrònic a l'adreça del congrés ilcc@udg.edu, indicant les dades personals i centre d'adscripció (formació o laboral).

2. En la resposta, s'indicarà el número de compte on realitzar la transferència bancària de l'import de la inscripció, que s'haurà de realitzar indicant el nom de la persona inscrita i el concepte "Congrés Ramon  Muntaner Girona".*

3. La formalització de la inscripció serà efectiva quan es rebi per correu electrònic còpia del comprovant de pagament.

* En cas de necessitar document acreditatiu de la inscripció, cal indicar-ho en el moment de realitzar la inscripció, i especificar les dades necessàries per poder emetre la factura: Nom complet, NIF i adreça postal. La Universitat de Girona expedirà el rebut corresponent quan s'hagi registrat degudament el pagament.