Doctorats industrials: innovació, captació de talent i millora de productes, serveis i processos

Sessions

Contacte

Vicerectorat de Recerca
Pl. Sant Domènec, 3 
Edifici Les Àligues
Telèfon: 972 41 9607
vr.recerca@udg.edu

Sessions


La Universitat de Girona us ofereix la possibilitat d'assistir a dues sessions genèriques sobre els doctorats industrials i dues específiques relacionades amb les temàtiques de la química i l'aigua.


Sessions genèriques

Dia: 24 de setembre de 2014
Hora: A les 19:00 h
Lloc: Auditori Jaume Casademont
Parc Científic i Tecnològic de la UdG


Dia:
1 d'octubre de 2014
Hora: A les 18:00 h
Lloc: Auditori Jaume Casademont
Parc Científic i Tecnològic de la UdG

 

Àmbit de la química

Dia: 9 d'octubre de 2014
Hora: A les 9:00 h
Lloc: Auditoris 2 i 3. Edifici Giroemprèn
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Més informació 


Àmbit de l'aigua

Dia: 30 de setembre de 2014
Hora: A les 9:00 h
Lloc: Sala d'actes de l'ICRA
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Més informació 

 


 


  

Àmbit de la química

Dia: 26 de setembre de 2014
Hora: 09:00 h - 12:00 h
Lloc: Auditoris 2 i 3. Edifici Giroemprèn
Parc Científic i Tecnològic de la UdG