Doctorats industrials: innovació, captació de talent i millora de productes, serveis i processos

Presentació

Contacte

Vicerectorat de Recerca
Pl. Sant Domènec, 3 
Edifici Les Àligues
Telèfon: 972 41 9607
vr.recerca@udg.edu

Presentació

 

Sessió informativa per a empreses

Doctorats industrials: innovació, captació de talent i millora de productes, serveis i processos

 

La Universitat de Girona us convida a unes sessions informatives adreçades a empreses que vulguin invertir en R+D+i i en una nova via de captació de talent a través d'una iniciativa de recerca pionera que aporta resultats estratègics: les tesis industrials.

 

Les tesis industrials
Són  projectes de recerca estratègics per una empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en col·laboració amb la universitat. Els Doctorats Industrials es plantegen com una iniciativa pionera capaç de concentrar el coneixement i la recerca acadèmica i fomentar l’aplicabilitat dels resultats a organitzacions i empreses reals.

El nexe establert entre el sector de l’acadèmia i l'àmbit empresarial facilita la gestió, la presa de decisions i l’aplicabilitat de coneixement en un entorn completament real. En aquest sentit, els dos principals fonaments del programa de Doctorat Industrial consisteixen a invertir en capital humà i apostar per la innovació, la millora constant de productes, serveis i processos.

Cal destacar que el Pla de Doctorats Industrials ha estat impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades. Els objectius d’aquest pla consisteixen a contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

Un dels aspectes més rellevants que convé destacar és que els doctorands desenvolupen la seva activitat en l’àmbit universitari i a les instal·lacions de les empreses implicades en el programa de doctorat, fet que facilita la posterior incorporació al món laboral.


Convocatòria de 2014
L'objectiu de la DGU és oferir 75 ajuts aquest 2014 i, a partir de 2015, 100 ajuts més a projectes per fer doctorats industrials. Això representa un increment del 50% respecte els ajuts que es van concedir el 2013 (50 ajuts, 10 dels quals a la UdG). Quan el programa es consolidi hi haurà a Catalunya 300 doctorands fent un doctorat industrial.  Respecte de la convocatòria de l’any passat, aquest any hi ha un bon nombre de novetats que fan referència, entre altres coses, als terminis de sol·licitud i resolució –que es repartiran al llarg de l’any–, als requisits que es demanen als sol·licitants i a la campanya de difusió que es vol dur a terme.


Convocatòria 2013
Els investigadors de la UdG van presentar 20 dels 109 projectes de doctorat industrial del conjunt d'universitats catalanes, el que representa més d'un 18% del total. En aquest sentit, després de la Universitat Politècnica de Catalunya amb 26 projectes, la Universitat de Girona és la segona universitat catalana en nombre de projectes presentats.