Usuari - Codi d'usuari

Contacte

Centre de Serveis a l'Usuari

Us podeu adreçar a una de les Unitats del CSU

Centres adscrits:

Adreceu-vos a la secretaria del centre.

Usuari - Codi d'usuari

És el codi que identifica a cada usuari de la UdG.

El nom d'usuari està format per la lletra u seguida del número UdG (7 xifres numèriques). Per exemple: u1234567.

Alguns usuaris antics mantenen també el seu nom d'usuari en el format inicial del nom seguit del cognom.

Com s'obté?


Estudiants nous:
  • Rebreu el vostre compte personal quan us matriculeu, en el moment en què us facin la foto.

Estudiants que ja estaven matriculats l’any passat:

  • Utilitzant la mateixa contrasenya del curs passat.

Professorat i PAS:

  • El mateix dia de la signatura del contracte reben el nom d'usuari i contrasenya inicial.

Altres col·lectius:

  • La secretaria de la unitat on estiguin vinculats els facilitarà les dades del seu compte personal.
Responsabilitats del compte associat l codi d'usuari
  • El compte és personal i intransferible.
  • Cada usuari és l'únic responsable del seu compte i de les accions que es realitzin a través seu. 
  • En cas que es detecti un mal ús d'aquest servei, es procedirà a la baixa immediata de l'usuari infractor i, si escau, s'aplicarà la normativa pròpia de la Universitat de Girona i la legislació vigent.
Quina durada té?
  • ESTUDIANTS: el mateix compte es manté fins que l’estudiant acaba els estudis.
  • PROFESSORAT i PAS: el compte es manté fins que acaba el contracte amb la UdG. 
  • ALTRES COL·LECTIUS: el compte es manté fins que finalitza la vinculació amb la UdG.