Càtedra Manel Xifra Boada

Objectius

Objectius

Càtedra Manel Xifra Boada en recerca i innovació en tecnologia de la producció d’envasos flexibles


Els objectius de la càtedra són la formació, la recerca i la transferència de resultats de la recerca, des de l’expertesa del grup de recerca de Visió per Computador i Robòtica (UdG) i del Centre de Disseny d’Equips Industrials (UPC).

 

Entre d’altres temes, la càtedra es planteja inicialment treballar en:

  • Línies de recerca sobre simulació de mecanismes i maquines, manteniment preventiu i predictiu, anàlisis energètic dels processos productius, disseny per la fabricació i muntatge.
  • Formació en el disseny de bens d’equip: disseny de màquines, materials i gestió tècnica.
  • Projectes de recerca en tecnologia aplicada a bens d’equipament
  • Estudis sobre temes ambientals i de sostenibilitat aplicats a la producció d’envasos flexibles
  • Detecció i incorporació de talent
  • Creació d’instruments per a la visibilització del treball conjunt

Pàgina web oficial