Estudia a la UdG

Sol·licitud d'ajut UdG/BS a la matrícula de màster

Contacte

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants

Màsters universitaris

Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants (CIAE)
C/ M. Aurèlia Capmany, 38
Campus Montilivi
17003 Girona
Tel. +34 972 41 88 43
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address masters@udg.edu
Horari / Horario / Opening hours Horaris d’atenció al públic

Programa d’ajuts Universitat de Girona / Banc de Santander a la matrícula en estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2019-2020. Modalitat estudiants internacionals

Es convoquen 22 ajuts a la matrícula per als estudis oficials de màster de la Universitat de Girona que figuren en l'annex I de la convocatòria, destinats a estudiants que hagin obtingut el títol que dóna accés al màster en una universitat que no pertanyi al sistema universitari espanyol.

Termini de presentació: el termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Girona i finalitzarà el dia 30 d'abril de 2019.

Requisits: les persones interessades a ser beneficiàries dels ajuts hauran de reunir, a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, els requisits següents:

  • Haver cursat els estudis que donen accés al màster en una universitat de fora de l’Estat espanyol i no residir a l’Estat espanyol.
  • Haver fet la preinscripció per a qualsevol dels màsters oficials que es relacionen en l’annex I de la convocatòria.
  • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per a màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus vigent per als serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes.
  • Haver completat la preinscripció al màster amb tota la documentació requerida, incloent-hi el document d'equivalència de notes mitjanes del Ministeri d'Educació.

Resolució: el rector de la Universitat de Girona resoldrà aquesta convocatòria en un termini màxim de 4 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La resolució es publicarà al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Girona.

​Més informació: Resolució i bases de la convocatòria pdf

 

Formulari de sol·licitud

IMPORTANT: Cal que envieu el formulari mitjançant el botó “Enviar”. Confirmeu que s’ha guardat correctament la vostra sol·licitud comprovant que heu rebut un correu de confirmació a l’adreça que ens heu indicat en la sol·licitud. Sense aquest correu de confirmació la sol·licitud no es considerarà com a presentada. Si no l’heu rebuda poseu-vos en contacte amb masters@udg.edu