Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

XIV International Summer School on the Environment (ISSE 2014)

Presentació

Contacte

Secretaria Institut Medi Ambient

c/M. Aurèlia Capmany, 40 (Aulari comú)

17071 Girona

 

Tel.972.41.98.48 

sec.ima@udg.edu

PROGRAMA.CAT


PROGRAMA.ESP


PROGRAM. ENG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació

 

XIV International Summer School on the Environment ISSE2014

AGRICULTURA PERIURBANA I URBANA EN LES CIUTAT DEL SEGLE XXI REPTES PER A UNA MILLOR GESTIÓ DEL TERRITORI

LLOC DE REALITZACIÓ: SALA D’ACTES DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR (P-I)

 

18 i 19 de setembre de 2014

 

Aquestes seran les primeres jornades dedicades a l’agricultura periurbana i urbana en l’àmbit de les activitats dutes a terme des del Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i emmarcades en l’Escola Internacional de Medi Ambient (International Summer School on Environment-ISSE 2014). Tindran lloc a l’Escola Politècnica Superior (EPS-PI) de la UdG el 18 i 19 de setembre de 2014.

 

L’activitat es desplegarà amb un enfocament multidisciplinari i una visió de futur, amb l’objectiu de proporcionar un debat enriquidor sobre un argument que ha assolit sempre mes importància en els últims anys: repensar la ciutat, des d’una ciutat verda a una ciutat fèrtil i promoure accions que afavoreixin la interacció ciutat-camp per a una major sinèrgia entre els aspectes productius (produccions de cicle curt que inclou aliments ecològics i no ecològics), la preservació de la qualitat ambiental, la utilització racional del territori, la valorització de la capacitat productiva de l’entorn, la sostenibilitat econòmica i l’impacte social.

 

En aquesta línea, les jornades podran constituir un punt de trobada per debatre sobre aquesta problemàtica entre estudiants, docents, tècnics del sector agrari, ambiental i d’ordenació del territori, productors agraris i representants d’institucions locals. Alhora, seran  el trampolí per reflexionar i pensar propostes i solucions beneficioses per al conjunt del territori gironí.

 

OBJECTIU

Les jornades seran una plataforma d’anàlisis de la situació actual amb l’objectiu d’assolir una major sensibilització entre els participants i ampliar la difusió de les problemàtiques. S’extrauran conclusions i es faran propostes per tal de donar solucions adequades que respectin el territori, donin un just valor a les activitats productives i permetin una relació fluida entre ciutat i territori periurbà.

 

De manera específica, les jornades contribuiran en:

·      Fer visible l’agricultura urbana i periurbana catalana, i amb exemples de l’entorn gironí.

·      Aprofundir en els elements que amenacen l’espai agrari periurbà i l’activitat agrària de la zona.

·      Determinar els elements que poden suposar noves oportunitats.