Una guerra civil de palabras: el impacto cultural de la Gran Guerra en Cataluña, España y Europa (1914-2014) 

Comité científico

MLHTML

Contacte

Secretaria del congrés
Universitat de Girona – Fac. de Lletres
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 - Girona

congresguerra2014@udg.edu

 

Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Comitè científic


PATRIZIA DOGLIANI (Università degli Studi di Bologna)

Patrizia Dogliani è professore ordinario (cattedratico) di Storia contemporanea all’Università di Bologna. Ha conseguito una laurea (licencia) all’università di Bologna un dottorato in storia sociale  all’Université de Paris VIII;  ed è stata Visiting professor in numerose istituzioni accademiche, particolarmente in Francia, negli Stati Uniti  e in Australia. Si occupa di storia dei giovani e delle generazioni, di storia e memoria dei conflitti in epoca contemporanea, di storia urbana, di storia dei fascismi e delle sinistre in Europa, di storia e media. E’ autrice di un centinaio di saggi apparsi in Italia e all’estero e di diverse monografie, tra esse segnaliamo:La scuola delle reclute. L’Internazionale giovanile socialista, Einaudi, Torino, 1983; Un laboratorio di socialismo municipale, Francia 1870-1920, Milano, 1991; Tra guerre e pace. Memorie e rappresentazioni dei conflitti e dell'Olocausto, Milano, 2001;L'Europa a scuola. Percorsi dell'istruzione tra Ottocento e Novecento, Roma, 2002; Storia dei giovani, Milano, 2003; Il fascismo degli italiani. Una storia sociale, Torino  2008 e 2014 ; e tra le ultime curatele: (con R. Bosworth); Italian Fascism. History, Memory and Representation, London, 1999; e (con O. Gaspari); L’Europa dei comuni, Roma, 2002 e Pratiche e saperi comunali all’origine dell’urbanistica in Italia, Bologna, 2012.ANNA M. GARCIA ROVIRA (Universitat de Girona)

Catedràtica d’Història Contemporània de la Universitat de Girona, és investigadora principal del Grup de Recerca Història, Memòria, Identitats, adscrit a l’Institut de Recerca Històrica de la mateixa Universitat. Ha estat Directora del Museu Memorial de l’Exili (MUME), Degana de la Facultat de Lletres i Directora del Departament de Geografia, Història i Història de l’Art. És membre de la Comissió Científica i Pedagògica del MUME i del Comitè Científic Assessor de la Llei sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, impulsada pel Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. Les seves principals línies de recerca són: la Revolució Liberal a Espanya en el marc de les guerres civils del segle XIX, el primer republicanisme espanyol, la construcció de les identitats nacionals i d'Espanya com a nació, els exilis, el nazisme i la deportació. Entre les seves publicacions, destaquen  La revolució liberal a Espanya i les classes populars (1832-1835), 1989; “Radicalismo liberal, republicanismo y revolución (1835-1837) a Ayer 29 (1998); “Republicanos en Cataluña. El nacimiento de la democracia (1832-1837)”, a La redención del pueblo. La cultura progresista en la España liberal, Santander, 2006; España ¿nación de naciones?, A. M. Garcia, ed. (2002); “Los proyectos de España en la revolución liberal. Federalismo y centralismo ante la inserción de Cataluña en España” a Hispania, 203, LIX/3 (1999); “L’exili liberal” a Les exils catalans en France, Paris, 2005.

 

 

ANTONI MARTÍ MONTERDE (Universitat de Barcelona) 

Professor de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat de Barcelona. A banda de diversos articles sobre Ernst Robert Curtius, Xavier de Maistre, Josep Pla, Ramón Gómez de la Serna, Eugeni d’Ors, Walter Benjamin, Victor Klemperer o Claudio Magris, com a assagista ha publicat J. V. Foix o la solitud de l’escriptura (1998), Poética del Café. Un espacio de la modernidad literaria europea (2007), i és coautor de Teoría de la literatura y literatura comparada (2005). Ha realitzat dues edicions d’obres d'Ernst Robert Curtius: Crisi de l’Humanisme (Assaigs 1907-1932) (Edicions de la l·l, 2012) i L’esperit alemany en perill (PUV, 2013). Els seus darrers llibres són Un somni europeu. Història intel·lectual de la Literatura Comparada. (2011), i el volum col·lectiu Joan Fuster: Figura de Temps (2012). Dirigeix el Grup de Recerca Literatura Comparada en l’Espai Intel·lectual Europeu de la Universitat de Barcelona.

 

 

MARI JOSE OLAZIREGI (Euskal Herriko Unibertsitatea)

Doctora en Filología Vasca y Profesora Titular de Literatura Vasca en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco (Vitoria-Gasteiz) Ha sido profesora ayudante en el Center for Basque Studies de la University of Nevada (Reno, U.S.A.) (2007-2009) y profesora invitada en la Universität Konstanz, Alemania (2009-2010). Además, ha realizado estudios de posgrado, tales como, el Postgrado en Dinamización de la Lectura en la Universidad Ramón Llull (Bascelona, 1999) y el "MA in Studies in Fiction" en la Universidad de East Anglia (Reino Unido, 2007). Obtuvo el IX. Premio  Becerro de Bengoa por su ensayo "Bernardo Atxagaren irakurlea" (El lector de Bernardo Atxaga). Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Vasca, directora de la colección Basque Literature Series del Center for Basque Studies desde el 2004, y directora del portal temático de literatura vasca: www.basqueliterature.com. Sus líneas de investigación comprenden la Crítica e Historiografía de la Literatura Vasca, el análisis postcolonial de la narrativa vasca actual, el estudio de la representación de los conflictos armados en la literatura vasca o la sociología de la lectura en euskera. Ha publicado 7 libros, editado 10, y publicado más de 30 capítulos de libro y numerosos artículos. publicado más de 30 capítulos de libro y 60 artículos en revistas nacionales e internacionales. En la actualidad es Directora del Área de Lengua y Universidades del Instituto Vasco Etxepare, adscrito al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco.