Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

Projectes Final de Grau

Contacte

Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció
Escola Politècnica Superior - Edifici P-III
c/ Maria Aurèlia Capmany, 61

Campus Montilivi mapa de situació
17003 GIRONA

Tel. 972 41 84 48

dir.deparquitectura@udg.edu

Projectes Final de Grau

Webs d'interès arquitectònic:

 

HIC ARQUITECTURA, http://hicarquitectura.com

 

ARXIUS D'ARQUITECTURA, http://www.arxiusarquitectura.cat

 

 

Treballs/projectes final de grau amb nota igual o superior a excel·lent 2016:

 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 2016

 

Dantí Blanchar, Oriol ; Sala Viñolas, Mireia

Títol: Anàlisi teòrica i experimental dels connectors emprats en el reforç de sostres de fusta  DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/13016

 

Pérez Muriana, Rubén

Títol: Estudi comparatiu del potencial d’estalvi energètic i de reducció del nivell d’emissions de les masies catalanes del municipi de Sant Jaume dels Domenys DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/13018

 

Pol Casadesús, Maria; Domínguez Baldà, Berta

Títol: Formació de panells de façana amb material compost format per PP i PE amb residus vegetals DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/12774

 

Rossich Amorós, Aida

Títol: Estudi del jute com a material de reforç en ciments DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/13020

 

Venancio Sánchez, Marcel

Títol: Estudi d’unions cargolades en formigó sotmeses a fatiga DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/12776

 

Grau en Arquitectura 2016

 

Martí i Batllori, Pola

Títol: Cosint sobre l’autopista de Massachusetts, Boston DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/12768

 

Martí Mallorquí, Albert

Títol: Hotel - Celler : la granja del Castell de Perelada DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/12769

 

Requena Osete, Josep Maria

Títol: Biblioteca a Sevilla, porta al parc, balcó al riu DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/12771

 

Serrano i Masoliver, Ariadna

Títol: Cosint teixits : rehabitar l’antiga Colònia tèxtil Burés d’Anglès DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/12772

 

 

 

Treballs/projectes final de grau amb nota igual o superior a excel·lent 2015:

 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 2015

 

Amenós Moret, Felip

Títol: Estudi de propostes de millora de l’aïllament acústic en un edifici plurifamiliar DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/12081

 

Comas Vilà, Marc

Títol: Reunificació de Llagostera : connectant portes DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu//handle/10256/12000

 

Coromina i Vila, Albert

Títol: Anàlisi de les coqueres al formigó armat vist DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/12083

 

Milena Segura, Rubén; Solés Salesa, Alexandre

Títol: Anàlisi de millores per a la rehabilitació energètica d’edificis de tipologies diferents DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/11491

 

Osuna Polaina, Daniel

Títol: Estudi per l’aplicació de morter de calç amb argila DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/12086

 

Sarradell Cases, Francesc

Títol: Estudi per la fabricació de blocs de calç i suro per construcció DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/12089

 

Suares Cañete, Rafael

Títol: Estudi de la integració fotovoltaica en els edificis i l'aplicació per al disseny a una edificació existent DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/11492

 

Grau en Arquitectura 2015

 

Sánchez Fernandez, Carles

Títol: L’Escola d’Art al Parc de les Pedreres de Girona DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/12004

 

Soler Valls, Míriam; Rodrigo Olivé, Laura

Títol: 68.644 cases per la finestra : pla de dignificació de les urbanitzacions de la Costa Brava : estratègia arquitectònica, política i urbanística DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/11750

 

 

Treballs/projectes final de grau amb nota igual o superior a excel·lent 2014:

 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 2014

 

Cateura Sánchez, Jordi

Títol: Estudi del condicionament d’una vivenda prefabricada amb criteris de sostenibilitat i d’autosuficiència DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/9549

 

López Fernández, Yasmina

Títol: Estudi comparatiu entre la construcció convencional i la construcció prefabricada DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/9505

 

Martil Soria, Jordi; Mestre Reus, Arnau

Títol: Reaprofitament dels fangs sobrants d'una central d'àrids, per a la fabricació de rajols i rajoles DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/9507

 

Perujo Puig, Gener

Títol: Estudi previ per l’adaptació de la nau 1 de la fàbrica tèxtil La Burés d’Anglès per la realització d’un mercat cobert DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/9551

 

Telarroja Ras, Adrià

Títol: Auditoria energética de l’edifici PIII de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/9509

 

Grau en Arquitectura 2014

 

Benzi, J. Riccardo; Pulido Escobar, Javier

Títol: Recuperando fantasmas : qué queda después de un ensanche cada diez días durante cinco años DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/9398

 

Güell Agut, Cristina

Títol: Estratègies de revitalització dels antics conjunts d’habitatge social DUGiDocs: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/9552