Logo Universitat de Girona

Galeria

Contact

Minimize

2nd International Congress on Didactics. The teacher's activity: Intervention prospects, Innovation, Research

Telf.: +34 972418332
(De 9h a 14h)
Fax: +34 972 418301
Departament de Didàctiques Específiques
Universitat de Girona
Plaça Sant Domenech, 9
17071 GIRONA

congresdidactiques2010@udg.edu www.udg.edu/congresdidactiques2010

Search Tags