SOSTENIBILITAT

Plantilla

Contacte

Sostenibilitat

Semisoterrani Aulari Comú

Campus Montilivi

Tel. +34 972 419 850

Fax. +34 972 419 849

oficinaverda@udg.edu

facebook

Programa d'Acords Voluntaris


 

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic impulsa i dóna suport a l’establiment d’acords voluntaris amb organitzacions, entitats i col·lectius de Catalunya per a la reducció de les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. La promoció d'aquests acords té com a objectiu esdevenir un instrument clau dins el ventall del conjunt de polítiques públiques relatives al canvi climàtic. Seguint les experiències portades a terme en altres països europeus, s’ha constatat que aquests acords entre els sectors públic i privat són una molt bona eina per avançar en el camí cap a la sostenibilitat.

 

En aquest sentit, en el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008–2012 s’estableixen accions per a l’impuls d’acords voluntaris de mitigació, així com per a la creació d’un registre d’organitzacions adherides. L’impuls del Programa d’acords voluntaris entre la Generalitat i les organitzacions catalanes contínua i s’ha recollit al Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.

 

A través del Programa d’Acords Voluntaris, la Universitat de Girona, compromesa amb aquests objectius de reducció, publica voluntàriament les seves emissions i estableix mesures que contribueixen a la seva reducció, més enllà del que obliga la normativa. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya estimula aquests esforços i, alhora, estableix mecanismes per al seu reconeixement públic. Tal i com diu l'acord signat l'abast d'aquesta adhesió arriba a tots els campus de la universitat que acullen edificis docents i de serveis amb seu a la Ciutat de Girona (Campus Barri Vell, Campus Centre i Campus Montilivi).