SOSTENIBILITAT

Plantilla

Contacte

Sostenibilitat

Semisoterrani Aulari Comú

Campus Montilivi

Tel. +34 972 419 850

Fax. +34 972 419 849

oficinaverda@udg.edu

facebook

Hort Eco-solidari al campus de Montilivi


L’hort Ecosolidari de la UdG és un projecte de reinserció social destinat als usuaris del centre d’acollida La Sopa de Girona vehiculat a través de l’agricultura ecològica, on també hi participen estudiants de la UdG que reben un aprenentatge socioambiental.

L’objectiu és doble: d’una banda, aportar productes alimentaris a La Sopa i, de l’altra, engegar un programa de reinserció social que beneficiarà als mateixos usuaris del centre a través del cultiu ecològic i l’aprenentatge en gestió i producció d’horts urbans. Per altra banda, els usuaris de La Sopa rebran un acompanyament per part d’estudiants de la UdG que participen en el programa d’Activitats Solidàries de l’Oficina de Cooperació, que també es beneficiaran d’aquest aprenentatge, així com els estudiants vinculats a l’Oficina Verda que realitzaran tasques de recerca en l’àmbit de l’agricultura ecològica.

L'hort Ecosolidari és una iniciativa de l'Oficina de Cooperació per al Desenvolupament, l'Oficina Verda de la UdG, el consorci del centre d'acollida La Sopa, el Departament de Ciències Ambientals, el Departament EQATA-EPS i el Centre Cristià Universitari (CCU). Veure document 


El vessant ambiental de Hort Ecosolidari de la UdG:

El projecte Hort es fonamenta en un model d’agricultura ecològica, és a dir, menys contaminant, menys consumidor de recursos, per tant més respectuós amb el medi. El model esdevé la via per assolir la part del projecte que consisteix en obtenir una bona producció de productes hortícoles d’alta qualitat per abastar els menjadors socials i, a l’hora, és el mitjà per assolir l’objectiu global del projecte, on hi té més rellevància el vessant social ja que persegueix la integració i la inclusió de col·lectius amb risc de marginació a partir del treball a l’hort i la interacció amb el col·lectiu universitari. També és en aquest vessant social on l’Oficina Verda pot desenvolupar una de les funcions que té encomanades: “Incidir de forma prioritària en la inserció de grups de treball procedents de programes de formació per a col·lectius socialment desafavorits, funció que conflueix i reforça un dels camps d’actuació de l’Oficina de Cooperació sobre “sectors de població del nostre entorn més desafavorits”.  

 

Així doncs, el projecte Hort també dona resposta a la transversalitat dins del propi Pla d’Ambientalització ja que per confluir en un objectiu comú, possibilita la intervenció des de les diferents línies estratègiques tal com es pot veure en aquest enllaç: quadre+esquema

 

+ info: visita el blog de l'hort