Consell Social

Comissió Permanent

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Membres de la Comissió Permanent

Presidenta
 • Rosa Núria Aleixandre Cerarols
Membres
 • Ricard Meléndez Gil
 • Josep Arnau Figuerola
 • Agustí Codina Negre
 • Joaquim Salvi Mas
 • Jordi Pineda Sánchez
 • Elena Ribera Garijo

Composició i Funcions

Comissió Permanent del Consell Social 

(Reglament d’organització i funcionament del Consell Social. Capítol V. Secció segona, Comissió Permanent. Articles 20-21) 
 

Article 20 

Composició 

La Comissió Permanent la formen el president i el vicepresident del Consell Social, els presidents de les comissions delegades, el rector, el gerent i el secretari general.  

 

Article 21 

Funcions 

Són funcions de la Comissió Permanent  

  1. Preparar i ordenar els temes que facin referència a política universitària en general que s'han de tractar en les sessions del Ple del Consell. 
  2. Assumir les funcions i tasques que el Ple li encomani.