Consell Social

Comissió de Programació i Gestió

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Membres de la Comissió de Programació i Gestió

President
  • Agustí Codina Negre
Membres
  • Josep Arnau Figuerola
  • Joan Curos Santaeularia
  • Eduard Lazo Arolas
  • Jordi Pineda Sánchez
Convidat 
  • Joan Manuel del Pozo Alvarez

Funcions

Funcions de programació i gestió 

(Llei d’Universitats de Catalunya. Cap. III. Article 88) 
 

  1. Contribuir a la supervisió i l'avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la universitat, en col.laboració amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i participar-hi. 
  2. Aprovar la constitució, la modificació i l'extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació de la universitat en altres entitats. 
  3. Aprovar els projectes de concert entre la universitat i les institucions sanitàries. 
  4. Promoure vincles de col.laboració mútua entre universitats i amb entitats socials representatives.