Indicadors bibliomètrics

Eines 2.0 Recerca


 
Cercar a catàlegs

 • Dades de la recerca UdG. GREC

  ORCID

  La Biblioteca respon

  Vols suggerir-nos un recurs?

  Acreditació i avaluació

  Per poder acreditar i avaluar la vostra recerca cal que tingueu en compte els següents indicadors bibliomètrics:

  Indicadors que serveixen per avaluar els autors

   
        Cites per article
  Permet saber la quantitat de cites que ha rebut un article concret.

   

  Cites per llibre i capítols de llibre
  Permet saber la quantitat de cites que ha rebut un llibre o un capítol de llibre.