Calendari

Contacte

Servei de Llengües Modernes

Intercanvis lingüístics
Coordinadora: Míriam Salvatierra

Telèfon: 972419834
intercanvis.llengues@udg.cat

Calendari

Calendari d'activitats
1r semestre del curs 2017-2018

  

 

Data

Descripció

Hora

Període d’inscripció

Fins a l'1 d'octubre

Formulari web

(https://www2.udg.edu/tabid/8797/default.aspx)

 

Presentació de l’activitat

Dimarts, 3 d'octubre

Aula 1F

Facultat de la Facultat de Dret

De 16.00 a 16.30

Presentació de l’activitat

Dimecres, 4 d'octubre

Tàndems català-francès

Escola de Fisioteràpia (Salt)

D’12.00 a 12.30

Avaluació

 

Lliurament de pràctiques lingüístiques

 

18 de novembre, 1a pràctica lingüística

15 de desembre, 2a pràctica lingüística

 

Heu de lliurar un total de 2 pràctiques lingüístiques. Trobareu els models i les instruccions a l’apartat “Avaluació”.

Heu de lliurar el document en suport informàtic

a l’adreça: intercanvis.llengues@udg.cat

 

22.00 h

No s’admetrà cap text més tard de l’hora indicada.

Avaluació

Lliurament de memòries

12 de gener

Heu de lliurar-les en suport informàtic a l’adreça: intercanvis.llengues@udg.cat

22.00 h

No s’admetrà cap text més tard de l’hora indicada

Entrevista

(10 minuts)

 

Del 15 i 16

de gener

A finals de desembre rebreu un missatge amb l’accés al formulari d’inscripció. El formulari detallarà els horaris disponibles i el lloc on es faran les entrevistes

Publicació

de notes

 

Divendres, 19 de gener

Web del Servei de Llengües Modernes

 

A partir de les 12.00 h

Certificats

A partir del 26

de gener

Secretaria del Servei de Llengües Modernes

(Facultat de Dret, nivell 0)